KIELCE

Rezerwat Biesak-Białogon — kamieniołom

Biesak (UTM DB63) — zalesiony szczyt (381 m n.p.m.) w Paśmie Posłowickim Gór Świętokrzyskich, położony na terenie Kielc. Położony w lesie pokrywającym północne stoki pasma Posłowickiego, na południowych peryferiach miasta nieczynny kamieniołom kambryjskich piaskowców kwarcytowych. Kamieniołom i jego otoczenie chroni rezerwat częściowy „Biesak-Białogon”. Można tu znaleźć ciekawe skamieniałości i bentonity — minerały będące bardzo rzadkim w Górach Świętokrzyskich dowodem niegdysiejszej aktywności wulkanicznej.

Zbiornik wodny powstał w wyniku zalania wyrobiska kamieniołomu. Ma słabo rozwinięty litoral gdyż dno stromo opada już od brzegu osiągając głębokość do 4,5 m. Jedynie w części północno-wschodniej, na półce ściany kamieniołomu powstała płycizna, gdzie pojawiają się płaty szuwaru. Kilka lat temu pojawiła się tu osoka aloesowata, a jej ilość powoli wzrasta. Ciekawe czy jej tropem podąży związana z nią żagnica zielona?

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Mariusz Gwardjan
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Joanna Przybylska
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Stanowisko znajduje się w lesie, około 1 kilometra na południe od stacji kolejowej Kielce Białogon.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć
Kamieniołom Biesak–Białogon na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 
Rezerwat Biesak-Białogon to urokliwy śródleśny kamieniołom z wyrobiskiem wypełnionym wodą.
(foto Mariusz Gwardjan)
Tablica informacyjna w rezerwacie.
(foto Mariusz Gwardjan)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiornik jest bardzo głęboki i zacieniony.
(foto Mariusz Gwardjan)
Zatoka z osoką aloesowatą.
(foto Mariusz Gwardjan)

   
Ważki zarejestrowane nad zbiornikiem w rezerwacie Biesak-Białogon
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Pojedyncze osobniki.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Pojedyncze osobniki.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Do kilkunastu osobników.
 
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilka osobników.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Pojedyncze osobniki.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Pojedyncze osobniki.
 
Husarz władca
Anax imperator
Pojedynczy osobnik.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Pojedyncze samce.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Pojedyncze osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Pojedynczego samca obserwowano raz, w lipcu 2010 r.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne.