PIEKARY ŚLĄSKIE

Staw Lipka

Staw znajduje się na sraju dzielnicy Kozłowa Góra, która od 1973 jest dzielnicą Piekar Śląskich. Jako wieś wzmiankowana była już w 1532. W XIX wieku należała do rodu Donnersmarcków.

Staw Lipka (UTM CA58) to łowisko młodzieżowe o powierzchni 0,39 ha po wschodniej stronie ulicy Bytomskiej na terenie dzielnicy Kozłowa Góra. Ze stojącej na brzegu zbiornika tablicy dowiadujemy się, że łowić tu może tylko młodzież do 18 roku życia. Brzegi stawu są regularnie koszone. Część stawu od strony ulicy porasta szuwar składający się w większości z pałki szerokolistnej. W toni wodnej unosi się grążel żółty. Natomiast w strefie przybrzeżnej rośnie między innymi żabieniec babka wodna i karbieniec pospolity.

Po zachodniej stronie drogi znajdują się rozlewiska będące dogodnym miejscem rozwoju płazów. Informuje o tym oderwana i porzucona tablica. Dowiedzieć się z niej można, że w ramach programu organizacji pro NATURA oraz MUZEUM GÓRNOSLĄSKIEGO finansowanego przez WFOŚIGW w Katowicach oraz UNDP GEF/SGP opiekuje się szkoła podstawowa nr 3 z Piekar Śląskich Kozłowa Góra. W związku z czym, oraz bardzo trudnym dostępem do tego miejsca, obserwacje ważek nie były tam prowadzone.

POWRÓT
Ważki Piekar Śląskich

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Po zachodniej stronie ulicy Bytomskiej znajduje się niewielki las o tej samej nazwie co obserwowany zbiornik. Obserwacje prowadzono na zbiorniku pokazanym strzałką.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapkę aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym Staw Lipka po wschodniej stronie ulicy Bytomskiej i rozlewisko wśród lasu po przeciwnej stronie drogi.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wspomniane rozlewiska to miejsce rozrodu płazów.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok wczesną wiosną na staw Lipka w kierunku wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok w kierunku ulicy Bytomskiej.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W trakcie jednej z wizyt nad stanowiskiem przeleciała bardzo rzadka ważka z Azerbejdżanu przywożąc pomoc dla Ukrainy.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Lipka
(15 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes

Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Jedna samica i jeden samiec.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników, tandemy, składanie jajeczek.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników, tandemy, składanie jajeczek.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników, tandemy, składanie jajeczek.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Cztery osobniki.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilka osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników, składanie jajeczek.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilka osobników, tandemy.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Trzy osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników, tandemy, składanie jajeczek.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników, tandemy, składanie jajeczek.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.