RUDA ŚLĄSKA

Staw Smrodlok

Staw Smrodlok (UTM CA47) znajduje się w dzielnicy Rudy Śląskiej Godula. Jej nazwa pochodzi od nazwiska śląskiego magnata przemysłowego z pierwszej połowy XIX w. Do roku 1959 podobnie jak pozostałe dzielnice obecnej Rudy Śląskiej była samodzielną gminą.

Staw znajduje się w południowym krańcu dzielnicy Godula. Od południa sąsiaduje z parkiem Pawła który powstał w 1927 roku na miejscu dawnych wyrobisk gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. W drugiej połowie lat 60 XX w po zasypaniu kolejnego wyrobiska zwanego Stawem Dyrektorskim park powiększył się do 3,2 ha. Obecnie zaniedbany. Nazwa stawu nieobeznanemu z faktami jednoznacznie musi się kojarzyć z zapachem pochodzącym z samych wód zbiornika. Nic jednak bardziej mylnego bo nazwa pochodzi od zlikwidowanej kolejki wąskotorowej biegnącej brzegiem stawu z kopalni Paweł w stronę Lipin. O tym i wielu innych ciekawostkach z bliższej i dalszej okolicy dowiedzieć można się z artykułu „Godulskim szlakiem zabytków, drzew i stawów” Jerzego Szczerbińskiego z Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Do lat 70 XX w. wyrobiska gliny wypełnione wodą były 4 .W kierunku północ południe rozdzielała je ulica Lenina, obecnie Goduli. Natomiast na linii wschód zachód trasa wspomnianej we wstępie kolei wąskotorowej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na stawy. Po lewej stronie ulicy Smrodlok po prawej Gliniok. W górnym rogu Lipiński, który znajduje się już na terenie Świętochłowic.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok w kierunku północnym. Brzegi stawu porośnięte są pałką szerokolistną i trzciną.
(foto Krzysztof Przondziono)
Młoda łyska w gnieździe.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Nieco dalej i na wyższych pniakach swoje miejsce znalazło stado mew śmieszek.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku południowym. Zalane i obumarłe pnie drzew świadczą o tym, że obecnie zbiornik nie tylko jest wyrobiskiem, ale również w pewnym stopniu zapadliskiem.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane nad Stawem Smrodlok
(10 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Liczna.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczna.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
5 osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Około 10 patrolujących samców.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne samce, samice, kopulacje i składanie jaj.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Około 10 osobników, samców i samic.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
2 samce.