SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Staw Remiza

Staw Remiza (UTM CA57) to kolejny zrewitalizowany staw w Siemianowicach Śląskich. Przez rewitalizację należy rozumieć w tym konkretnym przypadku całkowitą likwidację jego poprzednika, który prawie całkowicie wysechł i zarósł. Stanowił on jednak w tym stanie doskonałe miejsce dla rozwoju płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina, ropuchy zielonej Bufotes viridis, rzekotki drzewnej Hyla arborea, żaby wodnej Rana esculenta, żaby jeziorkowej Rana lessonae, żaby trawnej Rana temporaria i traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Dzisiejszy wygląd staw uzyskał w 2010 roku. W trakcie prac staw pogłębiono, pozbawiając go korzystnych dla płazów płycizn, dno uszczelniono warstwą gliny, na którą następnie wysypano piasek, a na jego powierzchni utworzono wyspę. Woda do stawu doprowadzana jest ze studni głębinowej. Niestety „rewitalizacji” nie zniosły płazy, które wyginęły, lub przeniosły się gdzie indziej. Staw zarybiono.

Staw Remiza zlokalizowany jest pomiędzy osiedlem domów jednorodzinnych, a Śląskim Klubem Golfowym dysponującym osiemnastodołkowym polem do gry o powierzchni 42 hektarów. Okolice stawu, teren klubu, znajdujący się za nim cmentarz żołnierzy niemieckich oraz 40 hektarowy las, strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego, a nawet tereny byłego wysypiska śmieci tworzą 200 hektarową strefę przyrodniczo–rekreacyjną Bażantarnia. Do strefy należą również staw Rzęsa oraz oddzielające go od stawu Remiza pola uprawne.

POWRÓT
Ważki Siemianowic ŚląskichZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Staw Remiza wraz okalającym go terenem od roku 1997 jest użytkiem ekologicznym o powierzchni 1,54 ha.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne przedstawia staw przed rewitalizacją.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na większy ze stawów w kierunku pola golfowego.
(foto Katarzyna Przondziono)
Na stawie unosi się duża kępa grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Widok w kierunku osiedla. Na pierwszym planie wyspa na stawie.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok w kierunku północno zachodnim, czyli pola, na którym w czasie wykonania tego zdjęcia rosła dorodna kukurydza.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Od mniejszego stawu dzieli go grobla która jak widać jest ulubionym miejscem wypoczynku dla kaczek.
(foto Katarzyna Przondziono)
Mniejszy ze stawów zachował bardziej naturalny charakter.
(foto Katarzyna Przondziono)
 
 
W 2018 roku, po pięcioletniej przerwie w wizytach nad stawem okazało się, że znajdująca się na nim wyspa zarosła całkiem pokaźnymi drzewami.
(foto Krzysztof Przondziono)
Natomiast mniejszy ze stawów całkowicie wysechł.
(foto Krzysztof Przondziono)
         
Ważki zarejestrowane nad stawem Remiza
w trakcie obserwacji w roku 2013
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna, samce, samice, tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna, samce, samice, tandemy.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Samce i samice.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles

4 osobniki napotkane w maju podczas powrotu na stanowisko po 5 latach od pierwszych obserwacji.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
1 samiec.
 
Husarz władca
Anax imperator
2 samce.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
2 samce.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników w tym 4 teneralne.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.