SOSNOWIEC

Zbiornik Bory

Maczki obecnie najdalej wysunięta na wschód dzielnica Sosnowca. Od południa granicę z Jaworznem wyznacza Biała Przemsza. Od wschodu Maczki graniczą z Sławkowem, a od północy z Dąbrową Górniczą, zaś od południa z dzielnicą Porąbka. Przez teren Maczek przebiega historyczna trasa kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, która miała tu ostatnią stację przed przekroczeniem granicy na Białej Przemszy pomiędzy Imperium Rosyjskim, a Cesarstwem Austriackim.

Zbiornik Bory to zbiornik zapadliskowy, do powstania którego przyczyniło się wyeksploatowanie na tym terenie pokładów węgla kamiennego metodą na zawał. Na na mapie z 1914 roku (https://wikizaglebie.pl/wiki/Maczki_(Sosnowiec) widać, że na obszarze obecnego zbiornika wcześniej była piaskownia. Po zakończeniu eksploatacji piasku teren ten porósł lasem. Po powstaniu zapadliska spłynęły tu wody z okolicznych torfowisk. Obecnie zbiornik jest bezodpływowy, a jego powierzchnia zależy tylko od opadów atmosferycznych. Większą część linii brzegowej stanowi kamień nawieziony w celu umocnienia nasypów kolejowych i grobli. Większe połacie trzciny występują na południowym brzegu zbiornika, po wschodniej stronie grobli. Natomiast zbiornik zachodni zarośnięty jest od południa i zachodu. Otwartość i raczej jałowość brzegów najwyraźniej nie sprzyja tu występowaniu ważek, których liczebność podczas prowadzenia obserwacji była mocno ograniczona.

POWRÓT
Ważki Sosnowca

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
wikizaglebie.pl
gratka.pl
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
 
 
Zbiornik Bory w dzielnicy Maczki na wschodniej stronie Sosnowca.
(gratka.pl)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbiornik Bory na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
O zapadliskowym charakterze stawu świadczą zatopione kikuty drzew.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku zachodnim, w głębi widoczny nasyp kolejowy oddzielający zbiornik od torfowiska o tej samej nazwie.
(foto Krzysztof Przondziono)
 
 
Widok w kierunku zachodnim. Pociąg jedzie kilkakrotnie już zmodernizowaną trasą kolei warszawsko-wiedeńskiej.
(foto Krzysztof Przondziono)
Staw dzieli grobla usypana w celu umożliwienia dostępu do słupa wysokiego napięcia.
(foto Krzysztof Przondziono)
   
Ważki zarejestrowane nad Zbiornikiem Bory
(12 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Kilka osobników.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
4 osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
5 samców.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka osobników.