ZABRZE

Staw Sikora

Staw Sikora (UTM CA47) znajduje się w dolinie rzeki Bytomki, administracyjnie na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej. Pierwsze ślady zbierania się tam wód widać na mapie z 1901 roku. W kolejnych latach uregulowano koryto Bytomki i zalewisko znajdujące się dotychczas na jej południowym brzegu znalazło się po jej stronie północnej. Staw od południa ograniczony jest wałem ochronnym Bytomki, a od północy nasypem na którym ułożone były tory kolei piaskowej.

POWRÓT
Ważki Zabrza

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Na mapie widoczna jest granica między Zabrzem i Rudą Śląską, w latach międzywojennych była to granica między Polską a Niemcami. Biegnie ona przez środek stawu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym widać stopniowe wysychanie zbiornika. Czerwona linia to granica między Zabrzem i Rudą Śląską.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok w stronę stawu z grobli rzeki Bytomki widocznej na pierwszym planie. O istnieniu stawu świadczą jeszcze tylko suche szuwary.
(foto Krzysztof Przondziono)
Ścieżką biegnącą po szczycie nasypu nieczynnej linii kolei piaskowej można dojść do stawu.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok na zarastający staw z nasypu kolejowego. Widać szuwar wspomniany w opisie do zdjęcia powyżej.
(foto Krzysztof Przondziono)
Patrząc w przeciwnym kierunku widzimy zabudowania przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej. Ulica przebiega środkiem historycznej dzielnicy Kuźnica Rudzka. Tędy w 1683 roku ciągnęły wojska Jana III Sobieskiego pod Wiedeń.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok na staw w kierunku wschodnim. Jak widać na zdjęciu szuwar nie zazielenił się nawet w środku lata 2021 roku.
(foto Krzysztof Przondziono)
Zdjęcie z poziomu linii brzegowej zbiornika, z jedynego możliwego miejsca, w którym można się do niej zbliżyć.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Sikora
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Kilka osobników.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników — samce, samice składanie jajeczek.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Kilka osobników — samce, samice składanie jajeczek.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilka osobników.