ZABRZE

Staw Wojskowy

Staw Wojskowy (UTM CA47) jest prawdopodobnie najnowszym zbiornikiem wodnym na terenie Makoszów, jego niecka znajduje się w jednym z torów istniejącej tu niegdyś strzelnicy. Sama zaś strzelnica jest pozostałością po stacjonującym tu po drugiej stronie ulicy w latach 1964–1990 Sztabie Katowickiej Brygady Obrony Terytorialnej Kraju, oraz Katowickiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. Aleksandra Zawadzkiego w Zabrzu-Makoszowach.

POWRÓT
Ważki Zabrza

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Stanowisko znajduje się pomiędzy autostrada A4 i ulicą Legnicką.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Staw na zdjęciu satelitarnym. Istniejące tu wcześniej tory strzelnicze zostały mocno okrojone podczas budowy autostrady.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny w kierunku północnym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Pośrodku stawu znajduje się niewielka wyspa. Przy końcu zbiornika widać ekrany dźwiękochłonne przy autostradzie.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok w kierunku ulicy Legnickiej.
(foto Krzysztof Przondziono)
Parking tuż przy brzegu znacznie ułatwia dotarcie na miejsce obserwacji ważek.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Wojskowym
(13 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka ruda Libellula fulva
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 
Obserwacje

Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników, samce, samice, tandem.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników, samce i samice.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Dwa osobniki.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników.
 
Ważka ruda
Libellula fulva
Trzy osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników, samce, samice, tandem.
 
Szablak póżny
Sympetrum striolatum
Kilka osobników, samce, samice, tandem.
 
Szafranka czerwona Crocothemis erythraea
Kilka osobników, samce, samice, tandem.