ZABRZE

Stawy Mikulczyckie

Stawy Mikulczyckie (UTM CA47) leżą na granicy między Mikulczycami i Biskupicami, dzisiaj obie niegdysiejsze osady są dzielnicami Zabrza. Granica między tymi dzielnicami przebiega wzdłuż ścieżki biegnącej po grobli rozdzielającej oba stawy. Na mapach można się spotkać z nazwą Zawalisko określającą oba zbiorniki. Według nazewnictwa Polskiego Związku Wędkarskiego stawy noszą nazwy Pstrowski 1 i Pstrowski 2. Historia zbiornika po stronie Mikulczyc (północnego) sięga początku XX w. kiedy w tym miejscu zaczęto wydobywać glinę. W latach 30. XX w. wyrobisko po stronie Mikulczyc było już sporych rozmiarów. Po stronie Biskupic widać było zaczątki drugiego wyrobiska, które w przyszłości wypełniło się wodą na skutek rabunkowej eksploatacji pokładów węgla. Na mapie z końca lat 50. widać już obecny kształt obu zbiorników wypełnionych wodą. Nastąpiło to wskutek zapadnięcia terenu po wybraniu zalegających niżej pokładów węgla. W trakcie ich eksploatacji w roku 1948 doszło do tragicznego wypadku, podczas którego zginął na głębokości 320 metrów górnik, którego ciała nigdy nie wydobyto. Na pamiątkę tego wydarzenia na powierzchni, w tym miejscu, postawiono symboliczny nagrobek.

POWRÓT
Ważki Zabrza

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Stawy znajdują się przy ulicy Tarnopolskiej w pobliżu jej zbiegu z Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, od północy i wschodu graniczą z łąkami.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Linia brzegowa obu stawów porośnięta jest szerokim pasmem szuwarów, w którym wycięte są stanowiska dla wygody wędkujących nad nimi wędkarzy.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Północny brzeg stawu północnego — po stronie Mikulczyc. Zabudowania przy ulicy Kościuszki.
(foto Krzysztof Przondziono)
Mały zbiornik ze żwirowym dnem położony na wschód od stawu w Mikulczycach.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Staw południowy na terytorium Biskupic. W tle szyb nieczynnej kopalni noszący nazwę Tadeusz. Widok z grobli dzielącej stawy na południe.
(foto Krzysztof Przondziono)
Mały zbiornik porośnięty rzęsą na położony na północny wschód od stawu w Biskupicach.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Obszar pomiędzy stawami, którego środkiem przebiega granica między dzielnicami Zabrza.
(foto Krzysztof Przondziono)
Od północy ze stawami graniczą łąki należące do pobliskiej „Stajni Trzy Stawy”.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok ogólny na staw na terenie Mikulczyc.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok ogólny na staw po stronie Biskupic.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane na Stawach Mikulczyckich
(15 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka mała Lestes virens
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 
Obserwacje

Pałątka mała
Lestes virens
Dwa osobniki w okolicznych trawach.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna na całym obszarze.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna na całym obszarze.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników na stawie w Mikulczycach.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczny.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Liczna.
 
Żagnica południowa
Aeshna affinis
Cztery osobniki nad małym zbiornikiem ze żwirowym podłożem.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników koło dużych stawów.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Kilka osobników nad małym zbiornikiem ze żwirowym podłożem.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilkanaście osobników.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilka osobników.