GLIWICE

Cegielnia – Emil

Staw o pow. 3,2 ha znajduje się na terenie Ligoty Zabrskiej o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1297 roku. W roku 1927 zostaje jedną z dzielnic Gliwic.

Nazwa zbiornika nie jest przypadkowa i dobrze udokumentowana o czym informuje strona — http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/dzielnice/Ligota_Zabrska/Ligota.htm Krótki fragment większej całości o historii Ligoty Zabrskiej — „Jedynym wielkim zakładem przemysłowym w samej Ligocie była cegielnia, w swoim czasie uznana była nawet za jedną z nowocześniejszych na Górnym Śląsku. W 1934 roku produkowała blisko 7 mln cegieł rocznie i zatrudniała 60 pracowników.”

Obserwacje prowadzone były nad stawem i na małym stromym odcinku brzegu rzeki widocznym na ostatnim zdjęciu.

POWRÓT
Ważki GliwicZdjęcia: Krzysztof Przondziono
geoportal.pl
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Na wszystkich starych mapach zbiornik nosi nazwę Cegielnia. Nazwę Emil zapewne wymyślił Polski Związek Wędkarski na potrzeby swojego łowiska nr 714.
(geoportal360.pl)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Staw otoczony jest ogródkami działkowymi zajmującymi teren pomiędzy ulicą Kujawską a rzeką Kłodnicą.
(polska.geoportal2.pl)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na staw w kierunku północno-wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Większość linii brzegowej stawu porasta szuwar.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok w kierunku północnym. W tle zabudowania w dzielnicy Sośnica oraz ekrany akustyczne na DTŚ.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku północno zachodnim. Na pierwszym planie nieodzowny element każdego łowiska.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Rzeka Kłodnica jest granicą pomiędzy dzielnicami Ligotą Zabrską a Sośnicą.
(foto Krzysztof Przondziono)
Bujne wodorosty w nurcie rzeki Kłodnicy.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane nad zbiornikiem Cegielnia – Emil
w trakcie wielokrotnych obserwacji w roku 2013
(12 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa

 
Obserwacje

Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Kilkanaście osobników nad rzeką Kłodnicą.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilkanaście osobników nad zbiornikiem Cegielnia, kilka nad rzeką Kłodnicą
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczny.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
Jeden osobnik nad Kłodnicą.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników, kopulacje i składanie jajeczek nad Cegielnią i kilka osobników nad Kłodnicą.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilka osobników, kopulacje i składanie jajeczek.