JAWORZNO

Kozi Bród

Kozi Bród to rzeka o długości nieco ponad 24 kilometrów, przepływa przez Trzebinię i Jaworzno, jej źródła znajdują się w lasach myślachowickich na obszarze gminy Trzebinia (rzeka uznana została za jedną z dwunastu Zielonych Pereł Trzebini). Na odcinku od Czyżówki do granicy z Jaworznem Kozi Bród został uregulowany, dalej rzeka meandruje wśród piasków wypełniających jej dolinę. Na całym nieuregulowanym odcinku tworzy wokół siebie bardzo bogate środowisko przyrodnicze. Kozi Bród jest lewobrzeżnym dopływem Białej Przemszy, do której wpada w dzielnicy Długoszyn należącej do Jaworzna.

Obserwacje były prowadzone na terenie należącej do Jaworzna dzielnicy Ciężkowice, na odcinku o długości około 1 km, od ulicy Zdrojowej do ulicy Młyny Serafińskie (UTM CA86). Rzeka początkowo przepływa tu przez las, a następnie jego skrajem pokonuje odcinek wśród łąk, dalej za lasem, na lewym brzegu rzeki, znajduje się zabudowa jednorodzinna. Z prawej zaś strony wpada do Koziego Brodu rzeka Żabnik, na której utworzono rezerwat przyrody Dolina Żabnika. Przy ujściu Żabnika do Koziego Brodu jest duży staw Żabnik, do którego nie ma dostępu, bo jest ogrodzony.

POWRÓT
Ważki Jaworzna

Zdjęcia: Bogusława Jankowska
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Bogusława Jankowska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Odcinek rzeki pomiędzy ulicami Zdrojową i Młyny Serafińskie na mapie.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ten sam obszar na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Rzeczka po wypłynięciu z lasu na obszar łąkowy i tam skręcająca w lewo na zachód.
(foto Bogusława Jankowska)
Nieco dalej na zachód — w głębi widać dach domu przy ulicy Królewskiej.
(foto Bogusława Jankowska)

   
Ważki napotkane nad Kozim Brodem
(13 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
Smaglec ogonokleszcz Onychogomphus forcipatus
Szklarnik leśny Cordulegaster boltoniigatunek chroniony
Ważka ruda Libellula fulva
Lecicha mała Orthetrum coerulescensważka południowa
Szablak przepasany Sympetrum pedemontanum
Szablak południowy Sympetrum meridionaleważka południowa
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Bardzo liczna.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Bardzo liczna.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilka osobników.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczny. Kopulacje i składanie jaj.
 
Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
Kilka osobników.
 
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
Kilka osobników.
 
Smaglec ogonokleszcz
Onychogomphus forcipatus
Liczny.
 
Szklarnik leśny
Cordulegaster boltonii
Kilka osobników.
 
Ważka ruda
Libellula fulva
Jedna samica.
 
Lecicha mała
Orthetrum coerulescens
Bardzo liczna.
 
Szablak przepasany
Sympetrum pedemontanum
Kilka osobników obu płci.
 
Szablak południowy
Sympetrum meridionale
Jeden najpewniej zaleciały samiec.