Ważki Mysłowic

Mysłowice — miasto leżące na wschodnich rubieżach Śląska — prawa miejskie otrzymało w 1360 roku. Osada istniała już jednak dużo wcześniej skoro pierwsza pisemna informacja donosi o jej spaleniu przez Tatarów w 1241 roku. Mysłowice przez całe wieki były miejscowością graniczną, choć nie cały czas pomiędzy tymi samymi państwami. Takie ich położenie sprawiało, że mają bardzo ciekawą historię, a okresy prosperity przeplatają się z okresami upadku, co miedzy innymi doprowadziło do utraty praw miejskich na 50 lat. Obecnie zajmują obszar 66 km², na którym poza rzekami nie występują naturalne zbiorniki wodne. Wschodnią granicą miasta płynie rzeka Przemsza, do której wpływają dwa prawobrzeżne dopływy Bolina i Rów Kosztowski. Na terenie miasta znajduje się natomiast kilka zbiorników wodnych pochodzenia antropologicznego.

Mysłowice są drugim po Katowicach miastem w aglomeracji z największym obszarem parków i lasów, które zajmują 47% jego powierzchni. Ciekawostką w historii przemysłowej miasta jest to, że planowano, a nawet rozpoczęto w latach 30. XX wieku budowę nad rzeką Przemszą portu, który miał być największym portem rzecznym w Polsce. Budowy nigdy nie dokończono za przyczyną wybuchu kryzysu gospodarczego, a następnie II Wojny Światowej. Do dzisiaj o tym przedsięwzięciu przypomina wyregulowane koryto rzeki oraz nazwa ulicy Portowej.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Mysłowic
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Mysłowice i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów. Zaszrafowano odcinek rzeki Przemszy, na którym wyniki obserwacji zostały potraktowane sumarycznie, jako stanowisko 1.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Przemsza
2. Hubertus
 
 
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(9 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1,
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      1,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      2,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      2,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1,
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
      1,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 2,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
       2,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
       2,