RADOM

Zbiorniki retencyjne Godów

Zbiorniki retencyjne Godów (UTM EB09) powstały pod koniec 2014 r. na łąkach w dolinie rzeki Mlecznej (często błędnie zwanej w tym miejscu Potokiem Malczewskim). Dwa zbiorniki połączone przepustem i regulowaną zastawką są częścią niedawno zakończonej inwestycji drogowej — obwodnicy południowej, która tu otrzymała nazwę Jacka Kuronia. W pobliżu przebiega także modernizowana linia kolejowa nr 8. Remont przeszedł most kolejowy pod którym dawniej płynęły wody Mlecznej, a obecnie przebiega obwodnica. Wykonano nowy przepust, którym obecnie płynie Mleczna. Przepust pod torami służy jednocześnie rowerzystom, będąc elementem sieci ścieżek rowerowych usytuowanych na osiedlu Południe.

Wody Mlecznej na łąkach godowskich okresowo rozlewały się szeroko, czasem powodując podtopienia domów. Ciek przed i za zbiornikami został uregulowany. Wybudowano również obejście zbiorników, mające na celu odprowadzanie wody w momencie gdy byłyby one wypełnione. Od chwili wybudowania obejścia pozbawione są wody. Zbiorniki podczas minionego upalnego i suchego lata wypełnione były tylko częściowo, a pod koniec sierpnia zawierały tylko niewielką ilość wody i były bliskie wyschnięcia.

Mleczna w górnym biegu jest ciekiem okresowym. Spowodowały to melioracje oraz budowa kanalizacji przeprowadzona w latach 70-tych 20 wieku. Ok. 200 m przed zbiornikami godowskimi Mleczna przyjmuje dopływ, tzw. Potok Godowski. Jest on również ciekiem okresowym, ale miejscami zachował cechy naturalności, w związku z tym woda w nim pojawia się częściej aniżeli w Mlecznej, do której uchodzi.

Zbiorniki znajdują się obecnie we wstępnym etapie sukcesji roślinnej. Jak dotąd jedyną rośliną wodną tu występującą jest rdest ziemnowodny Polygonum amphibium. Wczesną wiosną w zbiornikach można było zaobserwować gody płazów. Żyją tu ryby, nie brakuje również ptaków, z których tradycyjnie najwięcej jest krzyżówek.

Ciekawe są łąki rozciągające się w sąsiedztwie zbiorników i nowo wybudowanej obwodnicy. Występuje tu stosunkowo dobrze zachowany płat krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis, na którym wciąż jeszcze można zaobserwować modraszka telejusa Phenagris teleius, którego gąsienice żerują na tej roślinie.

Nowo powstałe zbiorniki są coraz częściej odwiedzane przez mieszkańców pobliskiego osiedla Południe. Z pewnością teren sąsiadujący ze zbiornikami zostanie w niedługim czasie zagospodarowany.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Omawiane zbiorniki retencyjne znajdują się przy południowej obwodnicy Radomia w dzielnicy Godów.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbiorniki widoczne na zdjęciu satelitarnym powstały pod koniec 2014 r., obserwacje prowadzono do roku 2018.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Godów. Widok z mostu na ul. Wiejskiej. Rzeka Mleczna po letniej burzy potrafi szeroko się rozlewać.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Budowa obwodnicy południowej i wyrobisko, w miejscu którego powstały zbiorniki na Godowie. Widok w kierunku wschodnim — zdjęcie wykonano dnia 3 XI 2013 r.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiorniki na Godowie wkrótce po wybudowaniu. Widok z nasypu kolejowego w kierunku wschodnim. W głębi zabudowania Godowa.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Po lewej widoczny kanał omijający zbiorniki. Po prawej kanał zasilający zbiorniki. Za nasypem kolejowym widoczne bloki osiedla Południe.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Pierwszy w szeregu, mniejszy ze zbiorników. Widok w kierunku wschodnim.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Większy ze zbiorników.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Większy ze zbiorników. Widok w kierunku północnym.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Rdest ziemnowodny to pionierska roślina w zbiornikach.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Przepust, którym wody mają opuszczać zbiorniki na Godowie.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W tle dawny most na Mlecznej, a obecnie miejsce przebiegu obwodnicy południowej. Mniejszym przepustem pod torami przeprowadzono kanał z wodami Mlecznej i ścieżkę rowerową.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane nad zbiornikami retencyjnymi Godów
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

 
Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
1 samiec.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Kilka osobników.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
1 osobnik.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilka osobników, tandemy.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilkanaście osobników w zbiornikach i na ich brzegu oraz nad Mleczną (po opadach) na odcinku pomiędzy obwodnicą a zbiornikami.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilka osobników.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
1 samiec.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
1 samiec.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka osobników.
 
Szablak wędrowny
Sympetrum fonscolombii
1 osobnik siadający na wbitym przez wędkarzy patyku.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Liczne w tym tandemy.