RUDA ŚLĄSKA

Stawy Stowarzyszenia Wędkarskiego „Lin” w Lasach Panewnickich

Kompleks trzech stawów leżących w Lasach Panewnickich (UTM CA56) w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej. Stawy dzierżawi Stowarzyszenie Wędkarskie „Lin”. Są one regularnie zarybiane oraz udostępniane wędkarzom za niewielkie jednodniowe opłaty. Złowione ryby należy wypuścić z powrotem do stawu lub za dodatkową opłatą można zabrać ze sobą. Według gospodarzy łowiska rybostan tych zbiorników jest bogaty. Oprócz ryb spokojnego żeru takich jak liny, płocie, leszcze, klenie, jazie, ukleje, karpie i amury, które osiągają wagę do 25 kg i długość 1,5 m, żyją w tych wodach szczupaki, sandacze, węgorze, okonie i sumy. Okolica chętnie jest odwiedzana nie tylko przez wędkarzy, ale całe rodziny pragnące odpocząć na łonie natury. Sprzyja temu dogodny dojazd oraz parking zlokalizowany tuż przy stawach.

Obserwacje w sierpniu 2011 roku prowadzili Alicja Miszta i Piotr Cuber, natomiast w roku 2014 ważki obserwowali Alicja Miszta i Piotr Cuber, Alicja Miszta i Bogusława Jankowska oraz Krzysztof Przondziono.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Piotr Cuber
Bogusława Jankowska
Alicja Miszta
Krzysztof Przondziono
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zbiorniki powstały w wyniku osiadania terenu wzdłuż istniejących rowów i potoków leśnych. Stawy ponumerowano, a przy zdjęciach zachowano tę samą numerację.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Jakość wody w stawach jest bardzo dobra.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na staw nr 1 przy którym znajduje się rybaczówka w której można kupić drobne przekąski, napoje oraz świeżą zanętę dla ryb.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Północny brzeg stawu nr 2. Przy ścieżce otaczającej staw ustawiona jest duża ilość ławek.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Staw nr 2 widok w kierunku zachodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok ogólny na staw nr 3 w kierunku zachodnim. Ze względu na pewne oddalenie od parkingu i braku ławek panuje tu niczym niezmącona cisza.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
<

 
Fragment północnego brzegu stawu nr 3. Cały teren otoczony jest lasem mieszanym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Leśna polana.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane nad Stawami Stowarzyszenia Wędkarskiego „Lin” w Lasach Panewnickich
(13 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz ciemny Anax parthenope
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Kilka osobników, samce i samice.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników, samce i samice.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników, samce i samice.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników, samce i samice.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników samce i samice, tandemy.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
5 osobników.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
6 samców w locie patrolowym.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
5 osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
3 samce w locie patrolowym.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Kilkanaście samców.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników, samców i samic.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Bardzo liczne samce, samice, kopulacje i składanie jaj. Najliczniejszy gatunek wśród ważek różnoskrzydłych
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.