ŚWIĘTOCHŁOWICE

Stawy Zojra i Milicyjny

Stawy Zojra i Milicyjny (UTM CA57) leżą pośrodku dość sporego obszaru nieużytków. Stawy dzieli hałda składająca się głównie z odpadów górniczych, ale spotkać można również odpady w formie spieczonych żużli które niewątpliwie są pozostałością po pracy starych pieców do wytapiania żelaza. Teren pomiędzy stawami porośnięty jest roślinnością synantropijną, czyli przystosowaną do życia w środowisku przekształconym przez człowieka. Większość pozostałego terenu wokół stawów zajmują sporych rozmiarów drzewa tworząc zagajnik.

Oba stawy powstały w wyniku zapadania się terenu spowodowanego eksploatacją węgla kamiennego. Jedyną różnicą pomiędzy stawami jest to że staw Milicyjny jest stawem bezodpływowym, a zasilany jest jedynie lokalnymi wodami opadowymi. Staw Zojra przejmuje nadmiar wód z pobliskiego stawu Foryśka, natomiast odprowadza wodę poprzez sieć kanalizacji do stawu Magiera, który znajduje się po drugiej stronie Drogowej Trasy Średnicowej.

POWRÓT
Ważki ŚwiętochłowicZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Na planie widać, że oba stawy dzieli niewielka odległość. U góry fragment stawu Foryśka wspomniany w opisie.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Jak na ironię, najprawdopodobniej tylko wcześniejsze zdegradowanie tych terenów przez człowieka ochroniło je do dnia dzisiejszego przed całkowitą zabudową.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na zbiornik Zojra, w kierunku północnym, ze szczytu hałdy dzielącej go od Stawu Milicyjnego.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok w kierunku przeciwnym. W centralnym punkcie „plaża” ze skały płonnej. Jedno z nielicznych miejsc pozwalających zbliżyć się do tafli wody.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Fragment stromego wschodniego brzegu. Widoczny budynek przy ulicy Janka Krasickiego.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok ogólny w kierunku południowo wschodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Staw Milicyjny. Według wykazu wód Polskiego Związku Wędkarskiego nazywa się Żegnica i zajmuje powierzchnię 1,42 ha.
(foto Katarzyna Przondziono)
Zachodnia część stawu z widoczną linią szuwarów.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Brzeg północny. Na pierwszym planie spieczona bryła żużlu wielkopiecowego.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok na brzeg południowy.
(foto Katarzyna Przondziono)

     
Ważki zarejestrowane nad stawami Zojra i Milicyjnym
w trakcie obserwacji w roku 2013
(10 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Liczna, samce, samice, kopulacje, składanie jajeczek.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczny.
 
Husarz władca
Anax imperator

Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
center>
Kilka osobników, tandem, składanie jajeczek.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Bardzo liczna.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Bardzo liczny.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
4 samce na Stawie Milicyjnym.