Ważki Łodzi

Łódź ciągle jeszcze kojarzy się większości ludzi w Polsce z szarym, naszpikowanym kominami, wielkim miastem pozbawionym zieleni i rzeki. Obraz taki obecnie niewiele ma wspólnego z prawdą, z kilkuset kominów zostało kilka, które stały się na tyle cenne, że interesują się nimi organizacje opiekujące się zabytkami. Lasy w Łodzi zajmują powierzchnię 2376 hektarów, co stanowi około 30% powierzchni całego miasta. Największy z nich to Las Łagiewnicki mający 1256 hektarów, zróżnicowany topograficznie, stanowiący od 100 lat cel weekendowych wycieczek Łodzian. Na terenie miasta możemy znaleźć 34 parki o łącznej powierzchni 531 hektarów, przecinanych przez 18 rzek i strumieni. Jak widać z tej krótkiej wyliczanki statystycznej, miejsc odpowiednich dla naszych ulubionych ważek jest w Łodzi pod dostatkiem.

Chwilowo zapewne, jedynym obszarem, na którym prowadzone były badania jest Ogród Botaniczny — ulubione miejsce obserwacji przyrodniczych autora. Swoim obserwacjom poświęcił on stronę www.botaniklodz.pl.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Grzegorz Wieczorek
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Łodzi
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanego stanowiska, naniesiono: granicę miasta Łodzi i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.
 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Ogród Botaniczny im. prof. dr Jakuba Mowszowicza
 
Ważki napotkane na obserwowanym stanowisku w mieście
(24 gatunki)
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum