Ważki dużych miast — podsumowanie wyników prac prowadzonych w latach 2010–2014Miasto

 
KONURBACJA GÓRNOŚLĄSKA:
       Katowice
       Chorzów
 
       Siemianowice Śląskie
       Świętochłowice
       Ruda Śląska
 
    Przemsza (Dąbrowa G.-Będzin-Sosnowiec-Mysłowice)
Gdynia
Kielce
Kraków
Łódź
Radom
Warszawa
 
ŁĄCZNIE:
Ilość stanowisk/ilość gatunków/przybyło

 
44/41/3
19/40/0
  5/31/0
 
  5/18/0
  6/20/0
  8/33/33
 
  1 (11 punktów)/10/10
  4/29/0
  9/41/3
  6/28/0
  1/24/0
  7/28/7
20/46/0
 
91/54/0
Autorzy

 

A.Miszta, K.Przondziono
K.Przondziono, B.Jankowska, J.Liberski,
       A.Miszta, K.Sokół

K.Przondziono
K.Przondziono
P.Cuber, B.Jankowska, J.Liberski, A.Miszta,
       K.Przondziono

K.Przondziono
P.Jędryczak
M.Gwardjan, J.Przybylska
M.Gryboś
G.Wieczorek
M.Miłkowski
M.Kaczorowski, J.Dobrzańska, E.Miłaczewska
       T.Stolarczyk