Łątka zalotna
Coenagrion scitulum


Rozmiary: Długość ciała Coenagrion scitulum wynosi 30-34 mm
Rozpiętość skrzydeł 35-40 mm
Czas występowania
imagines:
VI-VII ???
Obszar występowania: Coenagrion scitulum napotkano w Polsce tylko jeden raz w 1926 roku

NA SKRÓTY
Występowanie
Biotop
Samiec
Samica
Zachowania rozrodcze

Zdjęcia: Martin Černý
Tekst: Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 

Występowanie
 
Występowanie Coenagrion scitulum w Polsce — szkic sporządzony na podstawie Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce

1 — jedyne miejsce stwierdzenia w Polsce
 
 
Biotop
Coenagrion scitulum występuje w Europie zachodniej i południowej, gdzie można obserwować ją od kwietnia do września. Zasięg występowania tej ważki jest porozrywany (Dijkstra K.-D., 2006), największy obszar znajduje się we Francji i północnej Hiszpanii. Najbliżej nas natomiast rejestruje się obecność łątki zalotnej w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.
Coenagrion scitulum lubi wody stojące i wolnopłynące z bogatą wegetacją. W Polsce zarejestrowano jej obecność tylko raz, w roku 1926 (choć oczywiście mogła pojawić się niejednokrotnie i nie być zidentyfikowana), a widziano ją wówczas w dolinie Popradu, na granicy ze Słowacją, na wysokości 497 m n.p.m. Sądzić raczej należy, że jest to wystąpienie przypadkowe. Ale skoro raz taką obserwację odnotowano, nie można wykluczyć następnych pojawów. Tak więc postanowiłam przedstawić Coenagrion scitulum na podstawie zdjęć otrzymanych z Czech.
 
Zamieszczone na tej stronie zdjęcia udostępnił mi Martin Černý, który zrobił je w południowej części Moraw. Tam niewielkie ilości tych ważek występują w zaledwie kilku miejscach.
Martin Černý pokazuje swoje zdjęcia ważek na stronie
http://www.dragonflies.cz/.

Tu na zdjeciu satelitarnym widzimy niewielki, śródpolny staw — Suchohrdelský rybnik — w okolicy miejscowości Suchohrdly u Miroslavi, położonej około 30 km na południowy zachód od Brna. To jedno z nielicznych stanowisk Coenagrion scitulum w Czechach, gdzie 19 czerwca 2010 r. zostały wykonane zamieszczone poniżej zdjęcia.

(Google Earth)
 
 
Samiec
 
Samiec łątki zalotnej Coenagrion scitulum sfotografowany został na polu jęczmienia tuż przy Suchohrdelskim rybniku.
Segmenty 6 i 7 odwłoka są całkowicie czarne, segmenty 5-3 z czarnym rysunkiem sięgającym mniej więcej do połowy, prawie niezaostrzonym, najczęściej tępo uciętym (Wendzonka J., 2005 — Klucz do oznaczania dorosłych ważek (Odonata) Polski, W: Odonatrix 1 Supl. 1).

(foto Martin Černý)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
Na drugim segmencie odwłoka widzimy znak w kształcie litery „Y”, ale jak pokazuje rysunek poniżej, znaki te mogą być różne. Przedplecze samca jest czarne z wąską niebieską obwódką. Pterostigmy są stosunkowo długie i zwykle jasne do brązowych, nigdy czarne.

(foto Martin Černý)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
Rysunek pochodzi z książki Sternberga i Buchwalda — „Die Libellen Baden-Württembergs”, przedstawia czarne wzorki na drugim segmencie odwłoków samców łątek zalotnych.
Samiec powyżej to przykład pierwszy z prawej w górnym rzędzie.
 
 
Samica
 
Na tym zdjęciu niestety niewiele widać, trzeba więc opis z klucza J. Wendzonki przyjąć na wiarę. Samice Coenagrion scitulum mają z wierzchu czarne odwłoki z czarnymi narządami analnymi. U nasady 4 i 5 segmentu występują wąskie jasne paski. Przedplecze samicy jest całkowicie czarne. Samice bywają niebieskie, zielonkawe i piaskowo-zielonkawe — tak przynajmniej można wnioskować ze zdjęć oglądanych w internecie.

(foto Martin Černý)
 
Aby ułatwić śledzenie opisywanych cech, niekoniecznie widocznych na zdjęciach załączam rysunek odwłoków samców i samic wszystkich naszych łątek — Coenagrion scitulum zaznaczyłam kolorem niebieskim.

(J.Wendzonka, 2005)
 
 
Zachowania rozrodcze
 
Para łątek zalotnych na źdźble jęczmienia.

(foto Martin Černý)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Z terminami użytymi w opisie można zapoznać się na stronie: SŁOWNIK lub BUDOWA WAŻKI.