Ważki Czeladzi

Miasto Czeladź lokowane zostało w średniowieczu, a dokładnie w roku 1262, co czyni go jednym z najstarszych miast w Polsce. Lokalizacji miasta dokonano na wzgórzu Żglisko, u podnóża którego płynie rzeka Brynica. Do dzisiaj zachował się układ urbanistyczny miasta z tamtego okresu. Najwięcej miasto zawdzięcza rzece, a głównie brodowi, który tutaj istniał od pradawnych czasów. Już w wiekach poprzedzających nadanie praw miejskich Czeladzi służył jako przeprawa, między innymi dla kupców jednej z odnóg szlaku bursztynowego*. Lokalnie obsługiwał szlak handlowy pomiędzy Krakowem a Opolem.

Również dzisiaj rzeka ma niebagatelne znaczenie dla miasta, ponieważ jest głównym elementem środowiska przyrodniczego miasta. W dolinie rzeki zlokalizowane są główne parki miasta, których w sumie na terenie skądinąd niezbyt wielkiego miasta jest aż 9. Rzeka Brynica wraz ze zlokalizowanymi w jej dolinie parkami stanowi regionalny korytarz ekologiczny. Obecnie na terenie miasta nie ma naturalnych środowisk przyrodniczych, które zostały zniszczone w XIX w. w czasie ekspansji przemysłu. Na dzień dzisiejszy większość terenów zdegradowanych w XIX i XX w. została zrekultywowana, a na najstarszych terenach oddanych przez przemysł przyrodzie odradza się ona samoistnie nabierając cech sprzed degradacji.

* Alina PANCEWICZ w: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Czeladzi
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Czeladż i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Park Alfreda
2. Staw Przetok
3. Szyb Jana
 
4. Stawy przy ulicy Wiejskiej
5. Zalew w Parku Grabek
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(24 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      2, 5,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      3,
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
      3, 4, 5,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      2, 3, 4, 5,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3, 4, 5,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      2, 3, 4, 5,
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
      2,
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
      3, 4,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      2,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      2,
Husarz władca Anax imperator
      2, 4, 5,
Husarz ciemny Anax parthenope
      5,
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
      4,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1, 2, 3, 4,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 5,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1, 5,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      2, 3, 4, 5,
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
      5,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      2, 3, 4, 5,
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
      5,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      2, 3, 4,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      4, 5,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      2, 5,