RADOM

Rzeka Kosówka i zbiorniki wodne na terenie Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej (UTM EB09) powstało w 1977 r. Skansen zlokalizowano w południowo–zachodniej części miasta Radomia. Zadaniem placówki jest gromadzenie i prezentowanie zabytków architektury ludowej oraz kultywowanie zwyczajów ludowych.

W 2009 r. część obszaru Muzeum znalazła się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”. Kosówka przepływająca przez skansen ma charakter naturalny, w niewielkim stopniu ukształtowany działalnością człowieka. Siedliska wodne uzupełniają dwa zbiorniki o zagospodarowanej linii brzegowej i łącznej powierzchni 2,72 ha. Większy z nich (Staw 1) o powierzchni 1,7 ha, zlokalizowany jest przy ul. Szydłowieckiej w północnej części skansenu. Jest on zasilany za pomocą rurociągu z mniejszego, górnego zbiornika (Staw 2). W 2015 r. większy zbiornik poddany został renowacji — został odmulony oraz naprawiono jedną z grobli. W pobliżu większego stawu znajduje się mocno zarośnięty, niewielki, płytki i niezagospodarowany zbiornik.

Staw większy jest dobrze nasłoneczniony i płytszy. Mniejszy zbiornik jest częściowo osłonięty przez korony starszych drzew, zwłaszcza na południowym brzegu.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Omawiany obszar znajduje się na obu brzegach rzeki Kosówki na południe od ulicy Szydłowieckiej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Dolina Kosówki w granicach skansenu Muzeum Wsi Radomskiej na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Fragment zachodniego brzegu Stawu 1.
(foto Marek Miłkowski)
Północny brzeg Stawu 1, widoczne na zdjęciu zabudowania i latarnie stoją wzdłuż ulicy Szydłowieckiej. Po prawej stronie kadru — wyspa.
(foto Marek Miłkowski)

 
Na znajdującej się na stawie wyspie widzimy drewnianą kapliczkę.
(foto Marek Miłkowski)
Niezagospodarowana sadzawka znajduje się na południe od stawu 1. Oddzielona jest od niego groblą.
(foto Marek Miłkowski)

 
Wschodni brzeg stawu 2.
(foto Marek Miłkowski)
Staw 2 — widok w kierunku północnym.
(foto Marek Miłkowski)

 
Młyn wodny na brzegu stawu 2.
(foto Marek Miłkowski)
Rzeka Kosówka na terenie skansenu.
(foto Marek Miłkowski)

 
Stare olchy na brzegu Kosówki w południowej części skansenu, w głębi budynek młyna wodnego z Zofiówki.
(foto Marek Miłkowski)
W skansenie kultywowane są tradycyjne obrzędy ludowe. Pozostałości sobótkowych wianków w stawie 2.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Kosówki
(18 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Husarz władca Anax imperator
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Liczna nad rzeką.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Liczna nad stawem 1.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Liczna, w tym tandemy, nad stawem 1.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Liczna, kopulacje, składanie jaj, staw 1.
 
Straszka syberyjska
Sympecma paedisca
Liczna, kopulacje, składanie jaj, staw 1.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna na stawach 1 i 2.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Pojedyncze osobniki na stawie 2.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Liczna, w tym tandemy na stawach 1 i 2.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczny na stawie 2.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Kilka osobników latających nad stawem 1.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników nad stawem 2.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
1 osobnik.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna nad stawem 1.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
1 samiec, 1 samica, staw 1.
 
Zalotka torfowcowa
Leucorrhinia dubia
Jeden samiec nad stawem 1.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny, w tym tandemy, nad stawem 2 i nad rzeką.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Liczny nad stawem 2 i nad rzeką.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilka samców i samic nad stawem 1.