WARSZAWA

Białołęka — osiedle Derby

Białołęka (UTM DC99/EC09) — to dzielnica położona w skrajnie północnej części prawobrzeżnej Warszawy. Występują tu liczne kanałki odprowadzające wodę do Kanału Żerańskiego i poprzez niego na północ do Zalewu Zegrzyńskiego.

Na polach Białołęki w dniach 28-30 lipca 1656 roku stoczono jedną z bitew ze Szwedami, następnie w dniu 25 lutego 1831 roku rozegrała się tu jedna z bitew powstania listopadowego, określana jako Bitwa pod Białołęką. Dawne wsie leżące na obecnym obszarze dzielnicy włączane były stopniowo w obszar stolicy. Ostatecznie w 1976 roku granica miasta uzyskała tu dzisiejszy kształt. W roku 1994 nowe, powstające osiedle dało nazwę Warszawa-Białołęka całej gminie, a po likwidacji gmin w 2002 roku dzielnicy.

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Teresa Stolarczyk
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Teresa Stolarczyk
Tekst: Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były wzdłuż kanału na odcinku zaznaczonym czarnymi strzałkami
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym. Kanałek biegnie wzdłuż ulicy Derby, a następnie na niezabudowanej łące.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Osiedle Derby i ulica Derby oraz biegnący wzdłuż niej na pasie zieleni kanałek.
(foto Teresa Stolarczyk)
Niezabudowana łąka, a za nią bloki przy ulicy Skarbka z Gór.
(foto Teresa Stolarczyk)

 
Kanałek jest bardzo wąski i zarośnięty trawami.
(foto Teresa Stolarczyk)
Na łące udało się zrobić między innymi zdjęcia gadziogłówki żółtonogiej.
(foto Teresa Stolarczyk)

 
Ważki zarejestrowane na Białołęce w osiedlu Derby
(4 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Gadziogłówka żółtonoga Stylurus (Gomphus) flavipesgatunek chroniony
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
 
Obserwacje

Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Oserwowano liczne samce i samice na roślinności nad brzegami kanałku. Kopulacje.
 
Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
Pojedyncze osobniki obu płci.
 
Gadziogłówka żółtonoga
Stylurus (Gomphus) flavipes
Jednorazowe spotkanie młodego samca.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Liczne samce i samice.