KATOWICE

Staw Maroko

Osiedle Tysiąclecia — dzielnica, położona w północno-zachodniej części Katowic na terenach dawnych osad: Bederowca, Sośniny i wschodniej części Klimzowca. Budowę rozpoczęto w 1961, Osiedle Tysiąclecia zajmuje 188 hektarów powierzchni i składa się w przewadze z budynków mierzących po kilkadziesiąt metrów wysokości. Najwyższe 87 m są tak zwane „Kukurydze”.

Stawy na Tysiącleciu — należy do nich Staw Maroko (UTM CA57) sztuczny zbiornik powstały z wyrobiska poprzemysłowego zalanego wodą o powierzchni 8,5 ha o średniej głębokości 1,3 m. Akwen Maroko stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza płazów. W trzcinowisku mieszkają piżmaki amerykańskie, gniazda zakładają kokoszki wodne, łyski, kaczki krzyżówki, rokitniczki. Od pewnego czasu gniazdują także remizy.

POWRÓT
Ważki Katowic

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Fragment mapy Katowic z Osiedlem Tysiąclecia i znajdującym się tu Stawem Maroko, który od północy sąsiaduje bezpośrednio z osiedlem. Po jego południowej stronie przepływa rzeka Rawa oraz przebiega drogowa trasa średnicowa Nikodema i Józefa Renców.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć
Na zdjęciu satelitarnym widać że mniejszy ze stawów (położony na zachód od głównego zbiornika) jest już prawie wyschniety, a jego powierzchnia w całosci jest zarośnięta trzciną.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 
Widok na staw i osiedle z budynkami zwanymi „Kukurydze”. Staw użytkuje Środowiskowy Klub Wodniacko-Wędkarski „MAROKO” swoja działalność rekreacyjno sportową prowadzi od 1995 roku. Organizując miedzy innymi szkółkę żeglarską dla dzieci.
(foto Katarzyna Przondziono)
Przy klubie działa również koło PZW oraz 32 Harcerska Drużyna Wodna im. Pawła Krawczyka.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Widok na staw i osiedle w stronę wschodnią.
(foto Katarzyna Przondziono)
Przepływająca tuż obok stawu rzeka Rawa.
(foto Katarzyna Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Maroko
(7 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Obserwacja dwóch samców.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Samice i samice zgromadzone raczej we wschodniej części stawu.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Obserwacja licznych samców i samic oraz ich zachowań rozrodczych.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Obserwacja licznych samców i samic oraz ich zachowań rozrodczych, głównie w wschodniej części stawu.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Trzy samce patrolujące brzeg.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Parę sztuk na południowym brzegu pod zwisającymi gałęziami drzew.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Równomiernie patrolujące cały brzeg samce. Trzy tandemy, samice składające jaja.