Ważki Katowic

Temat, który zaczął się rozwijać na naszej stronie od jesieni 2011 roku — co oznacza, że obserwacje terenowe były prowadzone od wiosny 2011 roku. Mam nadzieję, że będzie rozwijany przez wiele lat i przybędzie osób chcących wziąć w tej pracy udział. Nie muszą to być tylko ważki Katowic. Marzy mi się rozszerzenie prac na całą aglomerację górnośląską, zwłaszcza, że jest to obszar ciekawy, uprzemysłowiony, z wyraźnym wpływami antropogenicznymi. Jest to zarówno wpływ negatywny jak i pozytywny. Coraz więcej terenów poprzemysłowych jest rekultywowanych, ale też ciągle istnieje wiele zagrożeń dla żyjących tam roślin i zwierząt.

Przygotowując tę stronę prosiłam Krzysztofa Przondziono o kilka typowych dla Katowic widoczków po to, aby zrobić z tych zdjęć cztery dekory symbolizujące Katowice. Wymieniłam przykładowe obiekty: szyb kopalniany, Spodek katowicki, stary familok, czyli mieszkalny, wielorodzinny dom górniczy itd. Dostałam takie zdjęcia i list:
...co do zabrudzenia to zmieniło się tak diametralnie, że aż trudno w to uwierzyć — ja pamiętam, że gdy spadł śnieg, to już po dwóch dniach pokryty był warstwą sadzy, a teraz może leżeć miesiąc i nic. Z tym, że to nie kopalnie tak strasznie brudziły a huty, a najgorzej huta Kościuszko w Chorzowie. Obecnie nie ma żadnej huty w okolicy, jeżeli już jest — to przeróbcza, a nie surowcowa i mają tylko piece indukcyjne, a te nie kopcą. Jako ciekawostkę napiszę jeszcze, że dwa lata temu byłem z ciekawości na dniu otwartym w hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej żeby zobaczyć takie obrazki jak w telewizji i muszę napisać, że byłem ogromnie rozczarowany, staliśmy niecałe 10 metrów od pieca martenowskiego, a temperatura była taka, jak na zewnątrz, nie było żadnego zapachu nie mówiąc już o hałasie. Obsługa siedziała w dyspozytorni spoglądając na monitory i tyle. Ponoć, co dwie godziny odbywa się spust i wtedy widać trochę tego ognia, ale niestety akurat nie trafiliśmy na ten moment. Poza tym cały teren huty zarósł już przez ten czas od jej wybudowania samosiejkowym lasem, po którym biegają sarny i bażanty. Tak, że w chwili obecnej powietrze mamy prawie jak w uzdrowisku a na pewno czyściejsze niż w Krakowie, ale opinia dalej jest taka, że tu jest brudno. Mało, kto też wie, że 60% terenu Katowic to las, jest to najbardziej zalesione miasto w Polsce. Obecnie najgorszy w Katowicach jest w dalszym ciągu teren w okolicach nieistniejącego już dworca i rynku — i jeżeli ktoś tylko na chwilę tu wpada, a zwłaszcza, jeżeli robi to pociągiem, widzi tylko to. To ja się wcale nie dziwię, że tej opinii nie idzie zmienić. Gdyby tam nastąpiły jakieś zmiany, co ponoć ma się zdarzyć i jeszcze udało się wyeliminować niską emisję to mielibyśmy tu lepiej niż w Krynicy...

Tak więc zmiany idą w dobrym kierunku i zaszła konieczność wybrania nowych zdjęć reprezentatywnych dla miasta.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Ewa Miłaczewska,
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Katowic
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Katowice i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

Wokół punktu 15 zaszrafowano badany obszar dorzecza rzeki Mlecznej. Obserwacje odbywały się w wielu punktach tego obszaru, a opisane łącznie, co szczegółowo można zobaczyć na stronie stanowiska.
 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Katowicki Park Leśny
2. Dolina Trzech Stawów
3. Staw bez nazwy
4. Staw Grünfeld
5. Stawy Janina i Barbara
6. Staw Upadowy
7. Staw Maroko
8. Staw na Osiedlu Tysiąclecia
  9. Staw na Ślepiotce
10. Zadole
11. Załęska Hałda
12. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
       Szopienice-Borki

13. Staw Bolina
14. Osadniki i glinianka w Brynowie
15. Rzeka Mleczna z dorzeczem
16. Zespół przyrodniczo–krajobrazowy
       Źródła Kłodnicy

17. Źródła Potoku Leśnego
18. Staw Górnik na Giszowcu
19. Staw Bolina II
20. Stawy Głęboki i Żabiok w Murckach
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(49 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1, 2, 7, 11, 13, 18,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      8, 9, 11, 16, 17, 18, 20,
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
       17, 18,
Pałątka południowa Lestes barbarus
      18,
Pałątka mała Lestes virens
      4, 16, 17, 18, 20,
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
      1, 4, 17, 18,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      1, 2, 4, 17, 18, 20,
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
      18,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
Tężnica mała Ischnura pumilio
      15, 18,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20,
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
      18,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      1, 4, 11, 18,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      1, 4, 9, 13, 15, 18, 19,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20,
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
      16, 17, 18,
Żagnica jesienna Aeshna mixta
      1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 20,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1, 2, 4, 6, 11, 13, 18, 19, 20,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      5, 9, 11, 16, 17, 18,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20,
Husarz władca Anax imperator
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19,
Husarz wędrowny Anax ephippigerważka południowa
      18,
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
       4, 18,
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
      18,
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
      18,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      1, 2, 4, 11, 18, 19,
Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata
      18,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 2, 4, 9, 11, 17, 18, 20,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
      2, 3, 11, 18,
Lecicha mała Orthetrum coerulescensważka południowa
      4, 18,
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
      5, 15, 18,
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia
      18,
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
      1, 18,
Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifronsgatunek chroniony
      4,
Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalisgatunek chroniony
      4,
Szablak czarny Sympetrum danae
      5, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
      4, 18,
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
      2, 18,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      4, 11, 12, 18,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
Szablak południowy Sympetrum meridionaleważka południowa
      18
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      4, 12,