Konkurs na ważkę roku 2014 — V edycja

W głosowaniu wzięły udział 23 osoby, spośród których 12 to członkowie Sekcji Odonatologicznej z zarządem na czele, w gronie wyborców były zaledwie 4 panie. Jeśli zaś chodzi o ważki: początkowo głosy były rozrzucone, z każdym dniem przybywało gatunków, ale nie pojawiał się żaden faworyt. Nawet miałam wrażenie, że musi wygrać Aeshna affinis, bo jest na początku alfabetycznej listy gatunków. Jednak wkrótce, powoli i spokojnie do mety zaczęła zbliżać się Crocothemis erythraea pozostając początkowo w towarzystwie kilku konkurentek, ale na cztery dni przed końcem wyścigu znalazła się na czele stawki.

W propozycjach pojawiły się 43 gatunki na które oddano 69 głosów. Przy nazwach gatunków podano w nawiasie ilość głosów, a dalej ilość zdobytych punktów. Największa ilość, bo aż 5 osób uwzględniła w głosowaniu Sympetrum pedemontanum, cóż z tego skoro ważka ta otrzymała tylko 6 punktów. Liczą się oczywiście tylko punkty! O dalszych lokatach, w przypadku takiego samego „dorobku” punktowego, decydowała ilość punktów za wyższe pozycje, a jeśli to nie rozstrzygało — układ alfabetyczny (a).

 
Kolejność ważek jest następująca:

  1. Szafranka czerwona Crocothemis erythraea — (4) 12
  2. Husarz ciemny Anax parthenope — (3) 9
  3. Żagnica sina Aeshna cyanea — (2) 8 (a)
  4. Ważka żółta Libellula fulva — (2) 8 (a)
  5. Miedziopierś północna Somatochlora arctica — (2) 8 (a)
  6. Szklarnik leśny Cordulegaster boltoni — (2) 7
  7. Pałątka niebieskooka Lestes dryas — (3) 7 (a)
  8. Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons — (3) 7 (a)
  9. Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens — (2) 6 (a)
10. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis — (2) 6 (a)
11. Szablak przepasany Sympetrum pedemontanum — (5) 6
12. Żagnica południowa Aeshna affinis — (2) 5 (a)
13. Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis — (2) 5 (a)
14. Żagnica zielona Aeshna viridis — (1) 4 (a)
15. Husarz wędrowny Anax ephippiger — (1) 4 (a)
16. Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia — (1) 4 (a)
17. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia — (1) 4 (a)
18. Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula — (1) 4 (a)
19. Miedziopierś górska Somatochlora alpestris — (1) 4 (a)
20. Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata — (2) 4 (a)
21. Szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum — (2) 4 (a)
22. Iglica mała Nehalenia speciosa — (3) 4
23. Szklarnik górski Cordulegaster bidentata — (2) 3
24. Żagnica wielka Aeshna grandis — (1) 2 (a)
25. Żagnica ruda Aeshna isoceles — (1) 2 (a)
26. Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica — (1) 2 (a)
27. Husarz władca Anax imperator — (1) 2 (a)
28. Świtezianka dziewica Calopteryx virgo — (1) 2 (a)
29. Tężnica wytworna Ischnura elegans — (1) 2 (a)
30. Tężnica mała Ischnura pumilio — (1) 2 (a)
31. Pałątka mała Lestes virens — (1) 2 (a)
32. Smaglec ogonokleszcz Onychogomphus forcipatus — (1) 2 (a)
33. Łątka dzieweczka Coenagrion puella — (1) 1 (a)
34. Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes — (1) 1 (a)
35. Pałątka południowa Lestes barbarus — (1) 1 (a)
36. Pałątka pospolita Lestes sponsa — (1) 1 (a)
37. Pałątka zielona Lestes (Chalcolestes) viridis — (1) 1 (a)
38. Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda — (1) 1 (a)
39. Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata — (1) 1 (a)
40. Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum — (1) 1 (a)
41. Lecicha mała Orthetrum coerulescens — (1) 1 (a)
42. Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica — (1) 1 (a)
43. Szablak czarny Sympetrum danae — (1) 1 (a)
 
Ważką roku 2014 została Szafranka czerwona Crocothemis erythraea !!!

Drugie miejsce zajmuje husarz ciemny Anax parthenope. Na trzecim miejscu plasują się żagnica sina Aeshna cyanea, ważka żółta Libellula fulva i miedziopierś północna Somatochlora arctica z jednakową ilością punktów i tylko kolejność alfabetyczna nazw łacińskich decyduje o tym, że brązowy medal należy się Aeshna cyanea.

A teraz o głosujących — nikt nie trafił idealnie pierwszej trójki — to nie zdarzyło się jeszcze nigdy. Nikt z głosujących nie obstawiał więcej niż jednego gatunku z wygrywającej trójki. Dwie osoby trafnie wytypowały zwyciężczynię (kolejność alfabetyczna, gdyż żadne z nas nie odgadło żadnego innego gatunku, a gatunki z drugiego i trzeciego miejsca zdobyły taka samą ilość punktów:

Paweł Buczyński
Ewa Miłaczewska

ponadto na Crocothemis erytraea głosowali przyznając jej drugą lokatę:

Andrzej Kucharski
Ryszard Orzechowski
 

Gdyby w głosowaniu brali udział tylko Członkowie Sekcji Odonatologicznej PTE — lokata dwóch pierwszych ważek byłaby taka sama. Członkowie Sekcji dali Crocothemis erytraea łącznie 10 punktów. Anax parthenope i Somatochlora arctica uzyskały jednakowe wyniki, czyli 8 punktów, i jedynie kolejność alfabetyczna dała husarzowi wyższą, drugą pozycję.

 
Gratulacje i podziękowania za udział dla wszystkich Uczestników konkursu.


 

Możemy pobrać plik pdf z wydanym z tej okazji kalendarzem o roboczym tytule TWARZĄ W TWARZ — klikając w zdjęcie lub link w tekście. Piękne zdjęcia do kalendarza wykonali Paweł Bednarek, Bogusława Jankowska, Sylwia Dziadoń, Andrzej Kucharski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Krzysztof Pakuła, Jan Tatur-Dytkowski i Piotr Zabłocki. Portrety zwycięskich ważek zamieszczonych na okładce wykonali: Michał Kaczorowski, Szymon Kubik i Przemysław Żurawlew.

Konkurs poprowadziła i kalendarz przygotowała