KATOWICE

Zadole

Zadole (UTM CA56) — historyczna dzielnica Katowic. Powstała w XIX w. jako przysiółek Piotrowic nad rzeką Ślepiotką. Początkowo nieliczne zabudowania chłopskie, m.in. młyn wodny na Ślepiotce. W roku 1850 po otwarciu linii kolejowej Katowice–Rybnik osada zaczęła rozwijać się dynamiczniej, największy rozwój odnotowano w początkach XX w. W 1951 roku Zadole zostało przyłączone wraz z Piotrowicami do Katowic. W latach 60. XX w. powstały bloki spółdzielni mieszkaniowej „Południe”. Pod koniec lat 60. wzniesiono także trzy domy akademickie dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Na początku lat 70. założono osiedle domków jednorodzinnych (tzw. osiedle kolejowe) nad Ślepiotką. Rok 1976 to początek budowy dużego osiedla złożonego z wysokich, 10-piętrowych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. [Wikipedia] Znajduje się tu też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zadole. Jest to obiekt całoroczny z kąpieliskiem otwartym. W sezonie letnim dostępny jest basen, korty tenisowe oraz skatepark. Przez cały rok można korzystać z siłowni, salki gimnastycznej oraz tenisa stołowego.

Z miejscem tym wiąże się ciekawa historia z 1959 roku. Z okazji mającej odbyć się wizyty Nikity Chruszczowa w pobliskim lesie około 500 metrów na zachód od stawów wybudowano specjalnie rezydencję, w której miał przenocować. W wyniku nieudanego zamachu na jego życie, którego próbowano dokonać w Sosnowcu zmieniono plany i nigdy tu nie zawitał. Obecnie budynek niszczeje. W międzyczasie wykorzystywany był przez szpital dziecięcy.

POWRÓT
Ważki Katowic

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Niedaleko od stawów, po ich północnej stronie przepływa rzeka Ślepiotka.
(polska.e-mapa.net)
Po południowej stronie stawów znajdują się akademiki Uniwersytetu Śląskiego wybudowane pod koniec lat 60. XX w.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 
Stawy znajdują się pomiędzy lasem Panewnickim a Parkiem na Zadolu, który jest ich wschodnim krańcem.
(foto Katarzyna Przondziono)
Fragment stawu z widocznym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Wczasowej.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Mniejszy ze stawów. Powierzchnia wody całkowicie zasnuta pyłkami kwiatowymi. W głębi fragment akademika.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok w przeciwnym kierunku na budynki mieszkalne. Czas kwitnienia roślin już minął.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Trzeci staw nieco oddalony od poprzednich znajduje się miedzy Ślepiotką a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
(foto Katarzyna Przondziono)
Staw stosunkowo płytki z bogatą roślinnością podwodną przypadł do gustu całkiem sporemu stadu kaczek.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Najwidoczniej jakiś czas temu poziom wody w stawie podniósł się. Nową ścieżkę wybudowano trochę wyżej.
(foto Katarzyna Przondziono)
Przepływająca po północnej stronie stawu Ślepiotka.
(foto Katarzyna Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane na Zadolu
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
Obserwacje

 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Obserwowano około 20 osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Obserwowano około 20 osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Obserwowano około 20 osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Obserwowano około 20 osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Obserwowano 2 patrolujące samce.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Obserwowano 8 patrolujących samców.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Obserwowano 10 patrolujących samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Obserwowano kilkanaście osobników — samców i samic, podczas kopulacji i składania jaj w tandemach.