KRAKÓW

Staw Płaszowski

Staw Płaszowski (UTM DA24) — zlokalizowany jest we wschodniej części Krakowa, w dawnej dzielnicy przemysłowej Płaszów. Leży on pomiędzy ul. Krzywda, ul. Powstańców Wielkopolskich a torowiskiem kolejowym ciągnącym się równolegle do ul. Wielickiej. Staw Płaszowski położony jest w jednej z cenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym części miasta. W jego sąsiedztwie znajduje się m.in. Kopiec Krakusa, Wzgórze Lasoty, kamieniołom Liban, kompleks zbiorników wodnych przy Stacji PKP Kraków Bonarka, oraz Rezerwat przyrody Bonarka. Cały ten teren został zaproponowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych do objęcia ochroną w formie zespołu krajobrazowo-przyrodniczego.

Zbiornik powstał w miejscu dawnego wyrobiska gliny i żwiru dla rozbudowywanego węzła kolejowego w Płaszowie. Eksploatację prowadzono poniżej poziomu wód gruntowych i w związku z tym odpompowywano wodę z dna wyrobisk. Po jej zakończeniu i zaprzestaniu odpompowania woda wypełniła wyrobiska, tworząc dzisiejszy zbiornik. Jeszcze w 2001 roku woda w stawie miała pierwszą klasę czystości. Zbiornik podlega procesom naturalnej sukcesji. Brzegi są porośnięte szuwarem trzcinowym i pałkowym. Stwarza to dogodne warunki do gniazdowania ptaków wodnych. Lustro wody nie jest zarośnięte. Zbiornik jest zarybiony, występuje tu m.in.: karaś srebrzysty, karp, szczupak, okoń, jazgarz, płoć i leszcz. Niewielka głębokość stawu i jego nagrzanie przez słońce powodują znaczny rozrost podwodnej roślinności, który nie sprzyja zarybianiu. Pod koniec lat 90. XX w. staw zarybiono amurem, niestety ze względu na przyduchę większość ryb wyginęła[6]. Zgodnie z uchwałą nr XII/127/2007 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 22 maja 2007 roku: Staw Płaszowski stanowi ostoję szeregu gatunków ptaków wodnych chronionych prawem i znajduje się w strefie kształtowania systemu przyrodniczego miasta (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Krakowa oraz Kompleksowego Programu Rozwoju Zieleni Miejskiej dla Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Krakowa).

[Wikipedia]

POWRÓT
Ważki Krakowa

Zdjęcia: Marek Gryboś
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Marek Gryboś
Tekst: Marek Gryboś
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw Płaszowski na planie Krakowa. Obserwacje prowadzone były w czasie trzech wizyt (24 maja, 14 i 27 sierpnia 2011 r.).
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Brzegi stawu zarasta szuwar z przewagą trzcin.
(foto Marek Gryboś)
Na jego wschodnim brzegu usytuowane jest osiedle budynków mieszkalnych.
(foto Marek Gryboś)

 
Nad południowo-wschodnim brzegiem góruje nasyp z torowiskiem.
(foto Marek Gryboś)
Wśród drzew i krzewów przeważają wierzby.
(foto Marek Gryboś)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Płaszowskim
(7 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Występuje średnio licznie.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Występuje średnio licznie.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Pojedyncza obserwacja patrolującego samca.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Pojedyncza obserwacja patrolującego samca.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników. Samce siadające na ziemi.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Pojedyncze osobniki.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka tandemów.