WARSZAWA

Łazienki Królewskie

Park Łazienkowski Łazienki Królewskie, (UTM EC08) mający dzisiaj ponad 76 hektarów powierzchni, powstał z dawnego, dziko rosnącego lasu. Pierwotnie, przypuszcza się, było to miejsce łowów książęcych. W końcu XVII w. uregulowano naturalny, płynący od południa, strumień wodny. Regularny kanał otoczył prostokątną wyspę z pawilonem Łaźni Lubomirskiego. Po drugiej stronie wyspy znajdowała się sadzawka, a z niej odchodził w kierunku Wisły kanał, w dalszej części łączący się z rozlewiskiem wodnym poniżej Zamku Ujazdowskiego. W 1720 r., na polecenie króla Augusta II, dzierżawiącego Ujazdów, powstaje imponujące rozmiarami założenie wodne — Kanał Piaseczyński — o długości 820 m, wchodzący w składa Osi Stanisławowskiej. Ciągnie się od Zamku Ujazdowskiego do ulicy Czerniakowskiej nad Wisłą.

W 1764 król Stanisław August Poniatowski nabywa Zamek Ujazdowski i przeznacza go na swoją prywatną rezydencję. Zaczyna się stopniowe powiększanie obszaru o nowe tereny. Na przedpolu Zamku powstaje założenie urbanistyczne zwane Osią Stanisławowską. Lata 1772-1793 to najświetniejszy okres dla Łazienek. Powstają Pałac na Wodzie, Biały Dom, Pałac Myślewicki, Wielka Oranżeria z Teatrem Stanisławowskim i Amfiteatr. Kolejny etap historii ogrodu — to formowanie części związanej z Belwederem, dla wielkiego księcia Konstantego. Perspektywę widokową z pałacem Belwederskim wyznacza układ wodny, poprowadzony nieregularnie z wyraźną tendencją do niwelowania symetrii. Najważniejsze elementy tego założenia przetrwały do dzisiaj, stanowiąc jedno z najpiękniejszych rozwiązań krajobrazowych w Polsce.

http://www.lazienki-krolewskie.pl/

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były głównie na stawach w okolicy Pałacu na Wodze, oraz dalej nad kanałkiem idąc na południe w stronę ulicy Gagarina.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Park Łazienki Królewskie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Pałac na Wodzie widziany od strony północnej, z brzegu Stawu Północnego ciągnącego się od ulicy Agrykola — od pomnika Jana III Sobieskiego.
(foto Michał Kaczorowski)
Okolice Amfiteatru (Teatru na Wyspie), widok z brzegu Stawu Południowego Dolnego przy Pałacu na Wodzie.
(foto Michał Kaczorowski)
 
 
Mniej uporządkowana część Łazienek latem, nad jednym z licznych tu niewielkich kanałów.
(foto Michał Kaczorowski)
Gondole na wodzie — pomysł rodem z Wenecji, umożliwia też bliskie obcowanie z ważkami.
(foto Michał Kaczorowski)
 
   
Ważki zarejestrowane w Łazienkach Królewskich
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Obserwowano koło Pałacu na Wodzie. Jeden z najczęściej spotykanych gatunków ważki w Łazienkach.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczne obserwacje kilkunastu osobników w wielu miejscach Łazienek, zarówno nad wodą jak i na terenach z wyższą trawą w pobliżu wody. Obserwacje tandemów i kopulujących par.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Kilkakrotne obserwacje samców, głównie na niewykoszonych trawnikach nad kanałkiem biegnącym w stronę ulicy Gagarina.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Gatunek bardziej liczny niż poprzedni, widywany w tej samej okolicy, obserwowano także samice.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkakrotne obserwacje kilku osobników, szczególnie na bardziej zarośniętych łąkach w pobliżu kanałku.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Najczęściej spośród Anisoptera spotykana na terenie Łazienek. Wielokrotnie obserwowana w różnych miejscach parku (w tym przy głównej alejce biegnącej z zachodu na wschód). Samce patrolujące i obserwujące swoje terytorium, niektóre przysiadały na oparciach ławek i na wystrzyżonych trawnikach w pobliżu wielu budynków. Samice obserwowano rzadziej, nie widziałem tandemów ani kopulujących par.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Kilkakrotne obserwacje samców, gównie nad brzegami większych stawów oraz w pobliżu głównych alejek.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Gatunek obserwowany częściej niż poprzedni, ale rzadziej niż szablak krwisty. Obserwowano głównie samce, na tych samych obszarach jak przy innych gatunkach szablaka.