Ważki Mysłowic

Mysłowice — miasto leżące na wschodnich rubieżach Śląska — prawa miejskie otrzymało w 1360 roku. Osada istniała już jednak dużo wcześniej skoro pierwsza pisemna informacja donosi o jej spaleniu przez Tatarów w 1241 roku. Mysłowice przez całe wieki były miejscowością graniczną, choć nie cały czas pomiędzy tymi samymi państwami. Takie ich położenie sprawiało, że mają bardzo ciekawą historię, a okresy prosperity przeplatają się z okresami upadku, co miedzy innymi doprowadziło do utraty praw miejskich na 50 lat. Obecnie zajmują obszar 66 km², na którym poza rzekami nie występują naturalne zbiorniki wodne. Wschodnią granicą miasta płynie rzeka Przemsza, do której wpływają dwa prawobrzeżne dopływy Bolina i Rów Kosztowski. Na terenie miasta znajduje się natomiast kilka zbiorników wodnych pochodzenia antropologicznego.

Mysłowice są drugim po Katowicach miastem w aglomeracji z największym obszarem parków i lasów, które zajmują 47% jego powierzchni. Ciekawostką w historii przemysłowej miasta jest to, że planowano, a nawet rozpoczęto w latach 30. XX wieku budowę nad rzeką Przemszą portu, który miał być największym portem rzecznym w Polsce. Budowy nigdy nie dokończono za przyczyną wybuchu kryzysu gospodarczego, a następnie II Wojny Światowej. Do dzisiaj o tym przedsięwzięciu przypomina wyregulowane koryto rzeki oraz nazwa ulicy Portowej.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Krzysztof Przondziono
podkład: Google maps
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Mysłowic
 
Na podkład (Google maps), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Mysłowice i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Przemsza
 
 
 
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1,
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      1,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1,
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
      1,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1,