RUDA ŚLĄSKA

Staw Smrodlok

Staw Smrodlok (UTM CA47) znajduje się w dzielnicy Rudy Śląskiej Godula. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Karola Goduli śląskiego magnata przemysłowego z pierwszej połowy XIX w. Do roku 1959 podobnie jak pozostałe dzielnice obecnej Rudy Śląskiej była samodzielną gminą.

Staw znajduje się w południowym krańcu dzielnicy Godula. Sąsiaduje z parkiem Pawła który powstał w 1927 roku na miejscu dawnych wyrobisk gliny do produkcji cegieł. W latach 60 XX w po zasypaniu kolejnego wyrobiska zwanego Stawem Dyrektorskim park powiększył się do 3,2 ha. Obecnie jest zaniedbany natomiast staw nie zasługuje już na swoją nazwę bo nie wyczuwa się tu żadnych nieprzyjemnych zapachów uzasadniających jego historycznie zwyczajową nazwę.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
Google Earth
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Ulica Goduli biegnie po wysokim nasypie, co może sugerować, że dziś oddzielne stawy kiedyś stanowiły jeden.
(Google maps)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na stawy. Po lewej stronie ulicy Smrodlok po prawej Glombik, nieco dalej na północny-wschód Staw Lipiński, ale to już w Świętochłowicach.
(Google Earth)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Widok w kierunku północnym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Młoda łyska w gnieździe.
(foto Krzysztof Przondziono)
 
 
Nieco dalej i na wyższych pniakach swoje miejsce znalazło stado mew śmieszek.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku południowym.
(foto Krzysztof Przondziono)
   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Smrodlok
(10 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraea
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Liczna.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczna.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
5 osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Około 10 patrolujących samców.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne samce, samice, kopulacje i składanie jaj.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Około 10 osobników, samców i samic.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
2 samce.