KATOWICE

Staw bez nazwy

Staw bez nazwy (UTM CA56) — staw położony pomiędzy autostradą A4 a terenem centrum handlowego. Swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej około dwunastu lat temu w trakcie budowy centrum handlowego. Staw został wtedy całkowicie osuszony, zmniejszony prawie o połowę i na nowo ukształtowany.

Pewnie bym go ominął w swoich obserwacjach gdyby nie to, że przy okazji zakupów podszedłem do jego brzegu i zaobserwowałem samicę lecichy białoznacznej.

POWRÓT
Ważki Katowic

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Przeprowadzony w 2010 roku Generalny Pomiaru Ruchu wykazał, że pierwsze miejsce ze 104 tysiącami samochodów na dobę zajmuje odcinek drogi S86 miedzy Katowicami a Sosnowcem. Przebiegająca na północ od stawu autostrada A4 była wówczas drugą w kolejności najbardziej zatłoczoną drogą w Polsce. W roku 2010 przejeżdżało tędy 75 tysięcy samochodów na dobę, ale wszystko się zmienia... czy więcej zawsze znaczy lepiej?
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Staw oprócz małego skrawka zieleni otoczony jest morzem asfaltu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
W tak ciężkich warunkach młode ważki suszą swoje skrzydełka na metalowej balustradzie.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok ogólny stawu w kierunku zachodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane w nad stawem bez nazwy
podczas trzech obserwacji w dniach 29.06 ,16.07 i 03.09.2011 r.
(10 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Obserwacja ponad 20 osobników oraz ich zachowań rozrodczych.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilka samców.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Obserwacja ponad 20 osobników oraz ich zachowań rozrodczych.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Obserwacja ponad 20 osobników oraz ich zachowań rozrodczych. .
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Jednokrotna obserwacja pojedynczego samca.
 
Husarz władca
Anax imperator
obserwacje kilku samców patrolujących odcinki brzegów oraz samice składające jaja.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka samców.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
obserwacja samców oraz składanie jaj przez samice.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Jedna samica.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Jeden samiec.