KRAKÓW

Bagry

Bagry (UTM DA24) — zbiornik wodny o pow. 31,4 ha, powstały w wyniku zatopienia wyrobisk żwirowni. Znajduje się on w dzielnicy Płaszów. Jest to jeden z większych zbiorników wodnych położonych w granicach Krakowa. Na terenie zalewu znajduje się kąpielisko, przystanie wodne, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Organizowane są kursy pierwszej pomocy oraz kursy patentowe. W sezonie żeglarskim odbywa się tutaj wiele imprez i konkursów plenerowych. Na obrzeżach zalewu znajdują się również tzw dzikie plaże. Plażowicze mogą posilić się w punktach gastronomicznych, które działają jedynie w sezonie. Wstęp na kąpielisko jest bezpłatny. Czystość wody jest regularnie kontrolowana przez Sanepid. W sezonie letnim obszar zalewu cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

[http://www.marinakrakow.pl/viewpage.php?page_id=32]

Brzegi porośnięte są szuwarem trzcinowym i pałkowym. Stwarza to dogodne warunki do gniazdowania ptaków wodnych. Ponadto zbiornik wodny jest zarybiony, stąd bardzo często można spotkać tu wędkarzy. Z płazów notowano tu traszkę zwyczajną, kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną, żabę jeziorkową, żabę trawną. Z gadów jaszczurkę żyworódkę, zaskrońca. W otoczeniu zbiornika występują łąki o charakterze wilgotnym.

[Wikipedia]

POWRÓT
Ważki Krakowa

Zdjęcia: Marek Gryboś
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Marek Gryboś
Tekst: Marek Gryboś
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zalew Bagry na planie Krakowa. Obserwacje prowadzone były wzdłuż brzegów stawu w czasie czterech wizyt (24 i 31 maja praz 14 i 27 sierpnia 2011 r.).
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapkę aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Na północnym brzegu znajduje się osiedle mieszkaniowe, a we wschodniej części również przystań i kąpielisko.
(foto Marek Gryboś)
Jest to duży akwen o powierzchni 31,4 ha.
(foto Marek Gryboś)

 
Od strony południowej znajduje się torowisko kolejowe, a pomiędzy nim, a wodą podmokłe łąki.
(foto Marek Gryboś)
Nad brzegiem biegnie tu ścieżka, po której można poruszać się na rowerze.
(foto Marek Gryboś)

 
Zabudowania na północnym brzegu.
(foto Marek Gryboś)
Widok w kierunku wschodnim wzdłuż osi akwenu.
(foto Marek Gryboś)

   
Ważki zarejestrowane nad Bagrami
(10 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
Obserwacje

Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Występuje licznie, spotykano tandemy.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Występuje średnio licznie.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Występuje licznie, obserwowano pojedyncze samce, tandemy, składanie jaj.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Występuje licznie, obserwowano pojedyncze samce, tandemy, składanie jaj.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Obserwacje pojedynczych osobników, jeden z nich podczas zjadania posiłku.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Pojedynczy samiec oraz para podczas składania jaj.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilka osobników.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Pojedyncza obserwacja.