WARSZAWA

Łąki nad Wisłą

Łąki nad Wisłą (UTM DC99), o których będziemy tu mówić, położone są na lewym brzegu rzeki, w okolicach przyczółka Mostu Marii Curie-Skłodowskiej (Mostu Północnego). Badane łąki znajdują się zarówno po południowej stronie budowanej trasy na most, gdzie obecnie jest już plac budowy, jak i po stronie północnej — gdzie teren jest jeszcze nietknięty i zapewne badania będzie można kontynuować, zwłaszcza na starorzeczach w miejscach położonych bardziej na północ. W czasie, gdy Michał Kaczorowski prowadził tu swe obserwacje budowa ledwie została rozpoczęta.

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były pomiędzy Wybrzeżem Gdyńskim a brzegiem Wisły, po obu stronach zachodniego wjazdu na Most Marii Curie-Skłodowskiej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Nadwiślańskie łąki wiosną.
(foto Michał Kaczorowski)
I w pełni lata.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Jedno ze starorzeczy znajdujących się na północ od Mostu Marii Curie-Skłodowskiej.
(foto Michał Kaczorowski)
Inne ze starorzeczy znajdujących się na północ od Mostu Marii Curie-Skłodowskiej.
(foto Michał Kaczorowski)

   
Ważki zarejestrowane na łąkach nad Wisłą
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Gadziogłówka żółtonoga Stylurus (Gomphus) flavipesgatunek chroniony
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Wielokrotne obserwacje licznych samców i samic, głównie w okolicach starorzecza i licznych tu płytkich, silnie zarastających oczek wodnych.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Gatunek liczniejszy niż poprzedni, spotykany praktycznie nad każdym oczkiem wodnym i starorzeczem w tej okolicy. Wielokrotnie widywano samce i samice, tym liczniejsze im bogatsza strefa trzcin i szuwarów wokół zbiornika.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Wielokrotne obserwacje licznych samców na liściach drzew i pokrzyw, oraz na rożnych innych roślinach zarówno poniżej wału, jak i na samej łące, często w sporym oddaleniu od wody.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Gatunek równie liczny jak poprzedni, wielokrotnie obserwowano samce i samice, liczne zwłaszcza na nieistniejącej już łące. Nieco mniej liczne na terenach zalewanych, poniżej wału, ale tu także spotykane nad bardziej zarośniętymi starorzeczami i oczkami.
 
Gadziogłówka żółtonoga
Stylurus (Gomphus) flavipes
Zaobserwowana zaledwie raz, martwy osobnik leżał na betonowym nabrzeżu, kawałek za Mostem Gdańskim. Który jest tu (na mapie) niewidoczny, leży bardziej na południe. Biorąc pod uwagę biologię gatunku, również na tym terenie powinien być obserwowany, ale mimo kilkuletniej obserwacji nie stwierdzony ponownie.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczne samce i samice były obserwowane na nieistniejącej już obecnie łące (na południe od nowej trasy), głownie w pobliżu piaszczystych, polnych dróżek jakie tu przebiegały.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Kilkakrotne obserwacje pojedynczych samców na terenie nieistniejącej już łąki.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Kilkakrotnie widywano samice oraz młode samce, głównie na wspominanej łące oraz dalej na północ za starorzeczem.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Często widywano samce i rzadziej samice, zarówno na terenie łąki jak i nad wałem. Widywany także nad starorzeczem oraz oczkami wodnymi. Obserwowano też tandemy oraz kopulacje.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Obserwowany tylko kilkakrotnie, głównie samce, na wspominanej już łące.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkakrotnie widywano samce i samice na łące oraz na terenach poniżej wału, jednak znacznie mniej licznie niż w przypadku szablata krwistego. Nie obserwowano tandemów i kopulacji.