GDYNIA

Krowie Bagno — rozlewisko przy Źródle Marii

Źródło Marii (UTM CF33) — to niewielki potok w Gdyni, w dzielnicy Wielki Kack, biorący źródło w miejscu kapliczki o tej samej nazwie. Krowie Bagno to rozlewisko położone na południowy wschód od Źródła Marii. Znajduje się ono na terenie Lasów Oliwskich wchodzacych w sklad Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Rzeźba terenu Parku została ukształtowana przez lądolód i procesy z nim związane. W zachodniej części przeważają połacie falistej moreny dennej, gdzieniegdzie z wzniesieniami moreny czołowej. Można także zaobserwować takie formy terenu jak: równina sandrowa, rynny polodowcowe wypełnione wodami jeziornymi oraz niecki wytopiskowe. Wschodnia część obejmuje strefę krawędziową wysoczyzny. Przeważają tam erozyjne formy terenu: głęboko wcięte doliny, duże deniwelacje dochodzące do 80 m (przy nachyleniu zboczy do 40%) — Lasy Oliwskie. Najbardziej rozpowszechnionym drzewem w parku jest sosna zwyczajna, a oprócz niej duży udział mają m.in. buk pospolity, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, olsza czarna, topola osika czy wierzba iwa.
[Wikipedia]

POWRÓT
Ważki Gdyni

Zdjęcia: Paweł Jędryczak
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Paweł Jędryczak
Peter Senn
Tekst: Paweł Jędryczak,
Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były w południowej części dzielnicy Wielki Kack na Krowim Bagnie będacym rozlewiskiem u Źródła Marii.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
17 kwietnia 2007 r. Rozlewisko budzące się do życia wczesną wiosną.
(foto Paweł Jędryczak)
10 maja 2006 r. Obszar ten jest siedliskiem dla wielu cennych gatunków roślin, grzybów, owadów, płazów czy ptaków.
(foto Paweł Jędryczak)
 
 
10 maja 2006 r. Widok z nasypu kolejowego (linia Gdynia–Kościerzyna) pozwala objąć wzrokiem całe rozlewisko.
(foto Paweł Jędryczak)
20 maja 2007 r. Rozlewisko to jest jedynym miejscem na terenie Gdyni, na którym gniazdują objęte ścisłą ochroną żurawie.
(foto Paweł Jędryczak)
 
 
Ważki zarejestrowane na Krowim Bagnie
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszczaca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 

Obserwacje

Świtezianka błyszczaca
Calopteryx splendens
Średnio liczna, kilka obserwacji.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
1 obserwacja, 21 VII 2018. Kilka samców.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Dosyć liczna, obserwowana regularnie. 3 obserwacje, 1-27 V 2018. Jeden lub klika samców i samic, osobniki teneralne.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Zdecydowanie najliczniejszy gatunek na tym stanowisku — zaobserwowano osobniki teneralne, tandemy i składanie jaj. 1 obserwacja, 27 V 2018. Kilkanaście samców.
 
Łątka halabardówka
Coenagrion hastulatum
Średnio liczna, obserwowana kilkakrotnie. 1 obserwacja, 1 V 2018, samica teneralna.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Nieliczna, pojedyncze obserwacje. 1 obserwacja, 27 V 2018. Pojedynczy samiec.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
1 obserwacja, 21 VII 2018. Terytorialny samiec.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
1 obserwacja, 21 VII 2018. Terytorialny samiec.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Wydaje się rzadka — być może ze względu na trudności w obserwacji (ciągle ruchliwa, trzyma się z dala od brzegu).
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Średnio liczna, ale obserwowano patrolujące samce.
 
Zalotka torfowcowa
Leucorrhinia dubia
Pojedyncza obserwacja z 20 maja 2007 r.
 
Zalotka czerwonawa
Leucorrhinia rubicunda
Najliczniejsza z zalotek — regularne stwierdzenia, napotykano młode osobniki.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Dość liczna, obserwowana regularnie. 1 obserwacja, 13 V 2018. Kilka samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
1 obserwacja, 21 VII 2018. Kilka patrolujących samców.