SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Staw Rzęsa

Staw Rzęsa (UTM CA 57) znajduje się na terenie byłej piaskowni, która działała tu jeszcze w latach 50 XX w. Zajmuje powierzchnię około 13 hektarów, a jego średnia głębokość wynosi 1,5 metra. Obecnie po rewitalizacji. Podzielony jest na cztery odrębne zbiorniki przedzielone groblami, na których znajdują się alejki spacerowe. Na najmniejszym, mocno wypłyconym akwenie zimą funkcjonuje naturalne lodowisko. Zachodnią część stawu zajmuje obszar gęsto porośnięty trzciną, który pełni rolę naturalnej oczyszczalni wód opadowych spływających do stawu z przebiegającej tuż obok drogi. Od południowego-wschodu, na skarpie, znajdują się pola uprawne, pośrodku których rośnie kępa drzew okalających jeszcze jeden niewielki staw. Od północnego-wschodu staw graniczy natomiast z największym w Siemianowicach Śląskich, 40 hektarowym kompleksem lasów — zwanych Bażantarnią. Od zachodu znajduje się nieczynne już zwałowisko śmieci komunalnych. Obecnie jego teren zajmuje siedziba Polskiego Związku Łowieckiego, który ma tam swoją strzelnicę sportową. Po likwidacji kopalni, która zasilała Staw Rzęsa wypompowanymi wodami dołowymi, stawowi groziło wyschniecie. Obecnie jest on zasilany przez specjalnie wybudowane głębinowe ujęcie wody oraz opady atmosferyczne.

POWRÓT
Ważki Siemianowic ŚląskichZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Na planie obok Stawu Rzęsa widać również dwa (Staw Remiza i Bażantarnia) spośród 6 użytków ekologicznych znajdujących się na terenie Siemianowic.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Staw Rzęsa na zdjęciu satelitarnym, wyraźnie widać zachodnią część stawu porośniętą trzciną.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na staw Rzęsa w kierunku północnym.
(foto Katarzyna Przondziono)
Północny kraniec stawu, widok w kierunku zachodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Na wysokim wschodnim brzegu stoi figura przedstawiająca rybaka, symbolizująca herb miasta.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok na jedną z trzech grobli dzielących poszczególne części stawu.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Widok na sąsiadujące ze stawem pole uprawne.
(foto Katarzyna Przondziono)
Staw w kępie drzew pośrodku pola.
(foto Katarzyna Przondziono)

Po siedmiu latach od zakończenia rewitalizacji obszaru i pięciu latach,które minęły od przeprowadzonych tu obserwacji okazuje się, że powierzchnia największego i najmniejszego ze stawów uległa znacznemu zmniejszeniu z powodu ucieczki wody do gruntu. Wysychanie stawów cały czas postępuje. Istniejące zasilanie wodą głębinową posiada za małą przepustowość, aby zrekompensować te ubytki. Dostarczana obecnie ilość wody wystarcza do utrzymania poziomu tylko w jednej z niecek.
   
 
Widok na największy ze stawów w kompleksie wiosną 2018 r.
(foto Krzysztof Przondziono)
Udało się ustalić nazwę stawu, który znajduje się pośrodku pól. Jest to staw Ogród. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ w międzyczasie całkowicie wysechł.
(foto Krzysztof Przondziono)
   
 
Ważki zarejestrowane nad Stawem Rzęsa
w trakcie obserwacji w roku 2013
(16 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
1 samiec.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
1 samiec.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Samce, samice, tandemy i składanie jajeczek.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Kilka osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
3 samce, 2 samice.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna, samce, samice, kopulacje.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Co najmniej 5 samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne samce i samice tandemy.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Po kilkanaście samców i samic, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Samce i samice, kilkanaście sztuk z przewagą samców.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
2 samce.