WARSZAWA

Jeziorko Gocławskie

Głównym ciekiem wodnym Gocławia jest Wisła, stanowiąca jego południową granicę na długości 800 m. Na obszarze zalewowym, pomiędzy brzegiem Wisły a wałem przeciwpowodziowym, znajdują się okresowe i stałe zalewy zmieniające swoje kształty po każdym wylewie Wisły. Granicę południowo-wschodnią wyznacza Kanał Nowa Ulga (2520 m z całkowitej długości kanału wynoszącej 5600 m stanowi odcinek graniczny Gocławia) oraz, przy samej ul. Ostrobramskiej na odcinku długości ok. 40 m, bezimienny kanał wpadający do Kanału Nowa Ulga. Równoleżnikowo przez Gocław przepływa Kanał Gocławski, mający 2320 m długości, wypływający z Jeziorka Gocławskiego i wpadający do Kanału Nowa Ulga. Jeziorko Gocławskie ma powierzchnię 1,65 ha i leży w kwadracie UTM EC08. Górny bieg tego kanału, powyżej Jeziorka Gocławskiego, nosi nazwę Kanału Wystawowego (na mapach czasami nazywany Kanałem Kamionkowskim) i na niewielkim odcinku (ok. 50 m) również znajduje się na terenie Gocławia. W środkowej części od Kanału Gocławskiego odchodzi niewielka odnoga, na której utworzony jest sztuczny zbiornik nie mający nazwy oficjalnej, a nieoficjalnie nazywany Balatonem lub Jeziorkiem Balatońskim. [Wikipedia].

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Julia Dobrzańska
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Julia Dobrzańska,
Sebastian Filipowicz,
Anna Sikora,
Ewa Pełnia-Iwanicka
oznaczenia zweryfikował
dr Paweł Buczyński
Tekst: Julia Dobrzańska, Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były na Jeziorku Gocławskim położonym tuż przy Alei Stanów Zjednoczonych. Leży ono na skraju szerokiego pasa zieleni, znajdującego się po drugiej stronie alei, przeznaczonego w większości na ogrody działkowe.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym Jezioro Goclawskie po lewej, po prawej sztuczne jezioro zwane Balatonem. Obserwacje prowadzono od maja do września 2010 r. W sumie wykonano siedem kontroli (nie notowano liczby osobników, tylko stwierdzenia).
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Północno-wschodni skraj Jeziorka Gocławskiego z mostem nad Kanałem Wystawowym.
(foto Julia Dobrzańska)
Budynek przy ulicy Bracławskiej na Przyczółku Grochowskim, zdjęcie zrobiono z widocznego na sąsiedniej fotografii mostku na Alei Stanów Zjednoczonych.
(foto Julia Dobrzańska)

 
Widok w kierunku północno-zachodnim.
(foto Julia Dobrzańska)
Widok w kierunku przeciwnym na bloki osiedla Gocław.
(foto Julia Dobrzańska)

 
 
Ważki zarejestrowane nad Jeziorkiem Gocławskim
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
Szklarka zielona Cordulia aenea
Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Gatunek obserwowany kilkakrotnie w trakcie sezonu (trzy z siedmiu kontroli), licznie w ujściu Kanału Gocławskiego wpływającego do jeziora od strony zbiornika zwanego Balatonem.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Gatunek obserwowany kilkakrotnie w trakcie sezonu (trzy lub cztery z siedmiu kontroli, w jednym przypadku nie oznaczono gatunku).
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Gatunek liczny, obserwowany właściwie przez cały sezon. Niewidziany tylko raz w czasie ostatniej kontroli zbiornika we wrześniu.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Gatunek obserwowany w trakcie dwóch z siedmiu kontroli.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Gatunek obserwowany w trakcie trzech z siedmiu kontroli.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Gatunek obserwowany w trakcie jednej bądź dwóch kontroli. Raz oczobarwnicy nie oznaczono do gatunku.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Gatunek obserwowany w trakcie jednej bądź dwóch kontroli. Raz oczobarwnicy nie oznaczono do gatunku.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Gatunek obserwowany kilkakrotnie w trakcie sezonu (trzy z siedmiu kontroli).
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Obserwacja w trakcie jednej kontroli.
 
Żagniczka wiosenna
Brachytron pratense
Obserwacja w trakcie jednej kontroli.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Obserwacja w trakcie jednej kontroli.
 
Przeniela dwuplama
Epitheca bimaculata
Obserwacja w trakcie jednej kontroli, ale przy wylince.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Obserwacja w trakcie jednej kontroli.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Gatunek obserwowany w trakcie pięciu z siedmiu kontroli.