KATOWICE

Staw Bolina

Staw Bolina (UTM CA66) to trzeci z kolei staw, po stawie Barbara i Janina, na rzece Bolina Zachodnia zlokalizowany pomiędzy dzielnicami Janów i Giszowiec. Jeszcze do niedawna pomiędzy stawem Bolina, a położonym na zachód od niego stawem Janina znajdował się staw Małgorzata widoczny zarówno na mapie jak i zdjęciu satelitarnym. Obecnie został zasypany, a szkoda, bo należał do nielicznych w okolicy zbiorników pochodzenia naturalnego. Wiąże się z nim ciekawa historia. Był bowiem bazą najstarszego na Giszowcu klubu sportowego, a mianowicie Towarzystwa Pływackiego „Giszowiec–Nikiszowiec 23”. Klub ten powołany do życia w 1923 roku już trzy lata później dysponował wieżą do skoków i był gospodarzem V Mistrzostw Polski w pływaniu. Zawodnicy tego klubu zdobyli łącznie 19 medali mistrza Polski. Największy rozgłos klub uzyskał jednak dzięki zawodniczce Rozalii Kajzer–Piesiur, która była pierwszym sportowcem z Giszowca biorącym udział w 1928 roku w igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie.

POWRÓT
Ważki Katowic

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
Google Earth
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Opisany na planie Staw Małgorzata już nie istnieje.
(Google maps)
Na zdjęciu satelitarnym widać mocno już zmniejszony obszar Stawu Bolina względem tego, który jest zaznaczony na mapie.
(Google Earth)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Potok Bolina Zachodnia tuż przed ujściem do Stawu Bolina.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok w kierunku południowym. Za pasem zieleni widoczny peryferyjny szyb Roździeński kopalni Wieczorek.
(foto Katarzyna Przondziono)
 
 
Od strony południowo–zachodniej, na odcinku pomiędzy stawem Janina i Bolina jakość wody ulega znacznemu pogorszeniu.
(foto Katarzyna Przondziono)
O jakości wody w tym miejscu najlepiej świadczyć może całkowity brak wędkarzy, oraz niewyczuwalny na zdjęciu zapach.
(foto Katarzyna Przondziono)
 
 
18 września 2012 r. — powierzchnia Stawu Bolina porośnięta rzęsą, świadczy to o urodzajności wody. Jednocześnie obecność rzęsy przyczynia się do oczyszczenia zbiornika, bo rzęsa wbudowuje w swój organizm zanieczyszcznia i jednocześnie produkuje tlen wskutek fotosyntezy. Niestety działa to tylko w ciepłym okresie roku.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kilkanaście metrów po opuszczeniu stawu Bolina Zachodnia łączy się z Boliną Południową. Wody Boliny Zachodniej są czarne i prawie gęste od zawartego w niej pyłu węglowego, który powoli osadza się na dnie i brzegach jej koryta.
(foto Katarzyna Przondziono)
   
Ważki zarejestrowane w okolicach Stawu Bolina
(7 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczne samce i samice, kilka tandemów.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Liczne samce i samice, kopulujące pary.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne samce i samice, tandemy.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Pojedynczy samiec na torowisku i dwa opodal połączenia Boliny Zachodniej z Południową.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
18 września 2012 r. Liczne wygrzewające się na kamieniach osobniki obu płci nad stawem i na międzytorzu na południe od stawu.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
18 września 2012 r. Liczne wygrzewające się na kamieniach osobniki obu płci nad stawem i na międzytorzu na południe od stawu.