TYCHY

Osadniki KWK Murcki-Staszic

Osadniki KWK Murcki-Staszic (UTM CA55) powstały w latach 1965-67 w celu oczyszczania wód dołowych wypompowywanych z wyrobisk kopalni. Ich zadanie polega na wytrąceniu zawiesin stałych z przepływających przez nie wód przed odprowadzeniem do rzeki Mlecznej. W wyniku procesu osiadania zawiesiny, którą tworzy głównie pył węglowy i kamienny ulegają one stałemu zamulaniu, co skutkuje koniecznością okresowego ich oczyszczania. Ostatni większy remont osadników polegających na odtworzeniu zbiornika C został przeprowadzony w latach 2003-2006. Woda pomiędzy zbiornikami przepływa systemem kanałów, który wymusza jej prawidłowy obieg oraz dodatkowo napowietrza. W zbiorniku C, aby uniemożliwić bezpośredni spływ wody do kanału odprowadzającego wodę usypany jest wał przegradzający zbiornik, który spowalnia przepływ tym samym przedłużając proces osiadania zanieczyszczeń.

POWRÓT
Ważki TychówZdjęcia: Krzysztof Przondziono
Google Earth
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Osadniki wybudowano w północnej części Tychów w pobliżu granicy z Katowicami.
(podkład — Google maps)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Osadniki znajdują się na terenie lasów Murckowskich.
(Google Earth)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Osadnik A w październiku 2013 roku.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Pomiędzy zbiornikami woda przepływa betonowym kanałem.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Wylot kanału do osadnika B, w którym widoczna jest mielizna powstała z osadzonego pyłu węglowo-kamiennego.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ten sam zbiornik w maju 2014 roku.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Przy ścieżce prowadzącej do zbiornika C na przydrożnym krzaku siedział dzwoniec.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Nieco dalej pomiędzy osadnikiem C a ścianą lasu, w zagłębieniu zalanym wodą, swoje gniazdo założyły łabędzie.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Osadnik C — widok w kierunku północno wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W trakcie kolejnej wizyty w tym miejscu z początkiem czerwca 2014 roku gniazdo przedstawiało taki widok, a łabędzi nie było na żadnym zbiorniku.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Udało się je znaleźć dopiero na odpływie z osadnika C. Od czasu zrobienia zdjęcia łabędzicy na gnieździe minęły 2 miesiące.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Przemarsz kaczątek pod bacznym okiem matki przez groblę pomiędzy zbiornikiem A i B.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
     
Ważki zarejestrowane nad osadnikami KWK Murcki-Staszic
(13 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa

2 samce.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Kilka osobników obu płci.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta

5 samców.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles

1 samiec.
 
Husarz władca
Anax imperator
2 samce.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka samców i samic.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.