Ważki Piekar Śląskich

Piekary Śląskie stosunkowo niewielkie miasto liczące około 55 tys. mieszkańców zajmujące niespełna 40 km2 powierzchni. Prawa miejskie otrzymało w 1947 roku. Piekary Śląskie wchodzą w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i są jej najbardziej na północ wysuniętą częścią. Najbardziej znane są z tego, że kultywowany jest tutaj kult Maryjny, którego początkiem były cudowne moce znajdującego się tutaj obrazu uzdrawiającego chorych na cholerę. Kult w Bazylice Piekarskiej trwa do dzisiaj, chociaż oryginał cudownego obrazu znajduje się w Opolu. Kolejnym znanym szerzej obiektem w Piekarach Śląskich jest Kopiec Wyzwolenia usypany w latach 1932–1937 dla uczczenia 250 rocznicy przemarszu husarii polskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15 rocznicy przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski. Piekary są również uznanym ośrodkiem chirurgii dzięki Wojewódzkiemu Szpital Chirurgii Urazowej. Przez teren Miasta przepływa rzeka Brynica oraz jej dopływ Szarlejka. Znajduje się tu również kilka antropogenicznych zbiorników wodnych.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Piekar Śląskich
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono granicę miasta Piekary Śląskie, które w całości mieszczą się w kwadracie UTM CA58.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Zbiornik wodny przy ulicy Czołgistów
2. Staw Lipka
3. Staw Cegielnia
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(18 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      2,
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      1,
Straszka pospolita Sympecm fusca
      2, 3
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      2,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      3,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2, 3,
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
      2, 3,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      2, 3,
Husarz władca Anax imperator
      1, 2, 3,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 2, 2, 3,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      2, 3,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      2, 3,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      3,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      2, 3,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      2, 3,