PIEKARY ŚLĄSKIE

Staw Cegielnia

Staw Cegielnia (UTM CA58), jak sama nazwa wskazuje powstał po zakończeniu eksploatacji gliny na potrzeby pobliskiej cegielni. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piekar Śląskich dowiedzieć się możemy, że zbiornik stanowi obecnie bardzo ciekawy ekosystem pochodzenia antropogenicznego, zasiedlony przez interesujące gatunki roślin i zwierząt. Występują tu chronione gatunki strefy roślin o pływających liściach grążel żółty i grzybienie białe (tzw. lilie wodne). Wody stawu stały się ostoją silnej populacji różanki, ryby o interesującej biologii rozrodu. Ryba ta, by się rozmnożyć wchodzi w relację określaną jako komensalizm z małżem skójką. Dzięki populacji z Cegielni pracownicy Uniwersytetu Śląskiego odtworzyli stanowiska różanki w Rogoźniku i zbiorniku Szczejkowice. Występuje tu także rak szlachetny, którego obecność (podobnie jak i ww. gatunki) świadczy o czystości wody. W ostatnich latach pojawiła się tu wydra, ssak z rodziny łasicowatych.

Obecnie nazwa stawu brzmi EKO-TECH SZACHTA za sprawą tego że jego teren stał się własnością prywatną Piekarskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Technologicznego „Eko-Tech Szachta”.

POWRÓT
Ważki Piekar Śląskich

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw znajduje się na pograniczu dzielnicy Centrum z Kozłową Górą.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapkę aby powiększyć.
Obserwacje pochodzą tylko z większego ze zbiorników, znajdującego się po południowej stronie ulicy Ceramiki.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Najbardziej na zachód wysunięta część stawu.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Wschodnia szersza część zbiornika, której głębokość dochodzi do 10 m.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wokół stawu jest wiele tak umocnionych stanowisk wędkarskich. Natomiast plany sięgają o wiele dalej.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok na staw w kierunku zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Cegielnia
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes

Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Szklarka zielona Cordulia aenea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczny.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Dwa osobniki.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Liczna.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Kilka osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście osobników.