KATOWICE

Dolina Trzech Stawów

Dolina Trzech Stawów (UTM CA66) to część Katowickiego Parku Leśnego, zajmuje ona powierzchnię 65,5 ha. Istnieje tu duże zróżnicowanie siedliskowe, spotykamy trzy gatunki roślin chronionych i kilka gatunków chronionych płazów. Jest to miejsce, gdzie na trasie przelotów żeruje wiele gatunków ptaków.

Przy drugim pod względem wielkości stawie swoją siedzibę ma Śląski Związek Kajakowy oraz klub kajakowy pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „4”. Jak sami o sobie piszą i aktualnie posiadają jeden z lepszych sprzętów w tego typu placówkach i to zarówno w dyscyplinie kajakarstwa wyczynowego jak i kanadyjkach. Członkowie klubu startują w ogólnopolskich zawodach zajmując wysokie noty. Miejsce to służy ponadto wędkarzom oraz szeroko rozumianej rekreacji i wypoczynku. Znajduje się tu również kemping i restauracje z widokiem na staw.

Południowa część parku, położona po drugiej stronie Alei Górnośląskiej jest omówiona jako osobne stanowisko obserwacyjne Katowicki Park Leśny. Obie części Parku opisane zostały w artykułach:
1. Alicja Miszta, 2012 — Ważki w Katowickim Parku Leśnym. Cz. I., Historyczne zmiany w dolinie Pottoku Leśnego. Przyroda Górnego Śląska, Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, nr 69.
2. Alicja Miszta, Krzysztof Przondziono, 2012 — Ważki w Katowickim Parku Leśnym. Cz. II., Skład odonatofauny w latach 2002-2011. Przyroda Górnego Śląska, Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, nr 70.

POWRÓT
Ważki Katowic

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Dolina od północy ograniczona jest linią kolejową, a na południu kończy się na nasypie autostrady A4. Od wschodu przebiega droga krajowa 86 do Cieszyna. Na zachodzie dolina przylega do osiedla Paderewskiego.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Dolina trzech Stawów na zdjęciu satelitarnym. Obserwacje prowadzono tu wielokrotnie w ciągu całego roku 2011.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zespół biurowców nad wschodnim brzegiem zbiornika nazywanego staw Łąka.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok na zachodni brzeg stawu, na którym rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego. Na horyzoncie budynki mieszkalne przy ulicy Roździeńskiego zwane Gwiazdami.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Staw Kajakowy. Kajakarze, członkowie klubu, na tle osiedla Paderewskiego.
(foto Katarzyna Przondziono)
Po przeciwnej stronie stawu znajduje się restauracja.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Najmniejszy ze stawów, to tutaj zaobserwowałem szablaka wędrownego.
(foto Katarzyna Przondziono)
Skrzyżowanie autostrady z drogą krajową. Tu właśnie na jej nasypie po lewej stronie kończy się część Katowickiego Parku Leśnego nazywanego Doliną Trzech Stawów. Po prawej stronie autostrady rozciąga się bardziej dzika część parku.
(foto Katarzyna Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane w Dolinie Trzech Stawów
(19 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Kilkakrotne obserwacje pojedynczych samców.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Trzykrotna obserwacja pojedynczych samców, w tym jeden teneralny.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Wielokrotne obserwacje samców i samic oraz ich zachowań rozrodczych.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Wielokrotne obserwacje licznych samców.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Wielokrotne obserwacje licznych samców i samic oraz ich zachowań rozrodczych.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Wielokrotne obserwacje licznych samców oraz kilku samic.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Wielokrotne obserwacje licznych samców i samic oraz ich zachowań rozrodczych.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Wielokrotne obserwacje licznych samców patrolujących odcinki brzegów.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Wielokrotne obserwacje samców patrolujących odcinki brzegów.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Wielokrotne obserwacje samców patrolujących odcinki brzegów.
 
Husarz władca
Anax imperator
Wielokrotne obserwacje licznych samców patrolujących odcinki brzegów. Oraz samic składających jaja.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Wielokrotne obserwacje patrolujących samców.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Gatunek obserwowany parokrotnie acz nieliczny.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Kilkakrotne obserwacje pojedynczych samców w lotach patrolowych.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Wielokrotne obserwacje licznych samców patrolujących odcinki brzegów. Samice składające jaja.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Wielokrotne liczne obserwacje samców oraz tandemów oraz składanie jaj przez samice.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Dwukrotna obserwacja pojedynczych samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne obserwacje samców i samic, a także kopulacji oraz składanie jaj.
 
Szablak wędrowny
Sympetrum fonscolombii
Jednokrotna obserwacja samca.