KIELCE

Pietraszki — dolina rzeki Bobrzy

Dolina rzeki Bobrzy (UTM DB63), w okolicy Pietraszek jest w części uregulowana, z częściowo zmeliorowaną doliną, choć mocno zaśmiecona wciąż jednak sprawia wrażenie dzikiej i nieprzystępnej. Nad wszystkim góruje Jasiowa Góra, która wiosną rozpala się czerwienią kwitnącej smółki. Jest to obszar chroniony jako Ostoja Kielecka w ramach programu Natura 2000. Coraz więcej jednak i tu rozrzuconych wokół wypalonych, czarnych kręgów ognisk pozostałości biwaków. Coraz więcej śladów wędkarskich nasiadówek i głębokich transzei wyrytych przez miłośników tzw. sportów motorowych.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Mariusz Gwardjan
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Joanna Przybylska
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Stanowisko znajduje się w zachodniej części Kielc, na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Ozdobą Pietraszek są malownicze starorzecza rzeki Bobrzy.
(foto Mariusz Gwardjan)
Niestety nie sposób nie zauważyć, że „nasi tu byli”.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Od północy nad doliną rzeki Bobrzy wznosi się ukwiecona wiosną Jasiowa Góra.
(foto Mariusz Gwardjan)
Wschodnia część doliny niestety została zmeliorowana.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Ważki zarejestrowane nad starorzeczami Bobrzy w Pietraszkach
(16 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Straszka pospolita Sympecma fusca
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
 
Anisoptera

Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
Szklarka zielona Cordulia aenea
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Do kilkunastu osobników.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Do kilkunastu osobników.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Pojedyncze osobniki.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Do kilkunastu osobników.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Pojedyncze osobniki.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Do kilkunastu osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Pojedyncze osobniki.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Pojedyncze osobniki.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Do kilkudziesięciu osobników.
 
Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
Kilka osobników.
 
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
Pojedyncze osobniki.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Kilka osobników.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Pojedyncze osobniki.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Do kilkunastu osobników.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Pojedyncze osobniki.