RADOM

Zalew Borki

Zalew Borki (UTM EB09), zwany również Jeziorem Radomskim to największy zbiornik wodny na terenie Radomia. Utworzony został na rzece Mlecznej i zajmuje powierzchnię około 9 hektarów. Wcześniej w miejscu istniejącego zalewu znajdował się niewielki staw młyński. Pozostałością tego okresu jest stojący do dzisiaj budynek młyna wodnego. Budynek ten na początku istnienia zalewu funkcjonował jako wypożyczalnia sprzętu wodnego. Zalew wybudowano w latach 70. XX wieku, a w latach 1999–2001 został gruntownie zmodernizowany. Przede wszystkim uszczelniono dno, gdyż wcześniej w zbiorniku wciąż brakowało wody. Powstała infrastruktura turystyczna, wybudowano ścieżkę rowerową, powstał park linowy. Nad zalewem odbywają się różne imprezy plenerowe — muzyczne i sportowe, np. turniej siatkówki plażowej i biegi z cyklu Grand Prix Radomia. Rokrocznie organizowany jest Maraton Trzeźwości, którego trasa częściowo wiedzie alejkami wokół zalewu.

W trosce o czystość wód zalewu przed zbiornikiem powstały stawy kolmatacyjne, w których osadza się zawiesina jaką niosą wody Mlecznej i Kosówki. W północno-wschodniej części zalewu znajduje się plaża oraz molo. Pozostała część linii brzegowej zbiornika porośnięta jest roślinnością nadwodną, głównie trzciną i pałką wodną oraz sitem. Brzegi są pielęgnowane i okresowo wykaszane, tak więc pas tej roślinności jest wąski. Stosunkowo duża powierzchnia zbiornika sprawia, że spotkać tu można liczne gatunki ptaków wodno-błotnych. W wodach zalewu występuje kilka gatunków ryb, w związku z tym akwen chętnie odwiedzają wędkarze. W ramach projektu LIFE w latach 2020-2021 usunięto osady z dna zbiornika, przebudowano tamę wraz z utworzeniem przepławki.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zalew Borki znajduje się w zachodniej części dzielnicy Borki, na południe od ulicy Maratońskiej. Na południowym skraju zalewu znajdują się dwa zbiorniki osadnikowe o kształcie trapezu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Obszar badań na zdjęciu satelitarnym. Zdjęcie pochodzi z przedwiośnia roku 2021, zbiornik jest opróżniony z wody i poddawany rekultywacji. Obserwacje były prowadzone w roku 2018 i z tego też czasu pochodzą zdjęcia poniżej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Jaz i wypożyczalnia sprzętu wodnego na północnym skraju Zalewu Borki.
(foto Marek Miłkowski)
Budynek dawnego młyna wodnego.
(foto Marek Miłkowski)

 
Kładka w południowej części zalewu, w tle maszty radiostacji na Wacynie.
(foto Marek Miłkowski)
Również w części południowej — kładka na Mlecznej przed zalewem.
(foto Marek Miłkowski)

 
Kaczki krzyżówki są tu liczne i wszechobecne.
(foto Marek Miłkowski)
Wąski pas roślinności nadwodnej.
(foto Marek Miłkowski)

 
W wodach zalewu nie brakuje ryb.
(foto Marek Miłkowski)
Jedna z imprez biegowych organizowanych nad zalewem.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane nad Zalewem Borki
(16 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
Niebieskim kolorem zaznaczono gatunki napotkane po rekultywacji w latach 2021-2022
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
Obserwacje

 
Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
W północnej cześci zbiornika obserwowałem 1 samca.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Pojedyncze odobniki.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Pojedyncze tandemy.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Bardzo liczny gatunek — obserwowany wzdłuż prawie całej linii brzegowej zbiornika (poza plażą).
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilka osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Licznie spotykany, głównie w północnej i zachodniej części zbiornika (bardziej zarośniętej przez rośliny szuwarowe).
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Kilka osobników w północnej i zachodniej części zbiornika.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Pojedyncze osobniki.
 
Husarz władca
Anax imperator
Pojedyncze osobniki.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka samców w zachodniej części zbiornika (bardziej zarośniętej przez rośliny szuwarowe).
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
1 samiec w północnej części zbiornika, wśród szuwaru.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka osobników w zachodniej części zbiornika, wśród szuwaru.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
1 samica na brzegu południowo-zachodniej części zbiornika.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka tandemów, głównie w zachodniej części zbiornika.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilka osobników.