KATOWICE

Staw na Ślepiotce

Rzeki, które przepływają lub mają swoje źródła w granicach administracyjnych Katowic podzielone są pomiędzy dwa zlewiska. Dzieje się tak, dlatego że niemal przez środek miasta przebiega wododział pierwszego stopnia pomiędzy Odrą a Wisłą. Do zlewni Odry należą Kłodnica i Ślepiotka oraz potok Kokociniec. Natomiast do Wisły odprowadza swoje wody rzeka Mleczna i potok Bolina do zlewiska Wisły należy również rzeka Rawa, która swoje źródła ma w Rudzie Śląskiej. Ponadto wschodnią granicą miasta przepływa rzeka Brynica. Ogólna długość cieków wodnych na terenie Katowic wynosi około stu kilometrów.

Ślepiotka swoje źródła ma w kompleksie lasów Murckowskich następnie przepływa przez rezerwat florystyczny Ochojec, który został utworzony dla ochrony liczydła górskiego, którego stanowisko jest tu najliczniejsze na całym niżu europejskim. Zaraz po wypłynięciu z obszaru rezerwatu przepływa przez obszar silnie zabudowany głównie zabudową jednorodzinną a następnie przez centrum dzielnicy Ochojec. Mija tereny przemysłowe i wpływa na teren dzielnicy Ligoty gdzie po kilkuset metrach dociera do Parku Zadole, który można nazwać przyczółkiem lasów Panewnickich następnie pomiędzy ich skrajem a terenem zabudowanym, ale już nie tak gęstym jak na swoim środkowym odcinku zmierza do ujścia w rzece Kłodnicy. Cały jej ośmiokilometrowy odcinek znajduje się w granicach Katowic. Opisywany obszar znajduje się w kwadracie UTM CA56.

POWRÓT
Ważki Katowic

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Na planie numerami zaznaczone są miejsca, w których, zrobione są zdjęcia. Numery zaznaczono również przy zdjęciach.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć
Wschodni kraniec dzielnicy Ochojec, tu znajduje się rezerwat i otaczające go lasy.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć

 
1. Rozlewisko Ślepiotki tuż przed stawem. Nad całym tym obszarem obserwowałem loty ważek niestety bez możliwości identyfikacji.
(foto Katarzyna Przondziono)
2. Widok ogólny na niezarośniętą część stawu, która stanowi mniej więcej jego połowę.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
2. Widok z tego samego miejsca w kierunku przeciwnym. Widoczna linia szuwarów, które zarastają jego południowo wschodnią część.
(foto Katarzyna Przondziono)
3. Kilkadziesiąt metrów dalej rzeka tworzy kolejne rozlewisko również mocno zarośnięte. Nad całym obszarem obserwować można loty ważek.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
4. Ślepiotka tuż przed opuszczeniem terenu rezerwatu tworzy kolejne mocno porośnięte rozlewisko. Obserwowałem tu łunice czerwone i pióronogi.
(foto Katarzyna Przondziono)
5. Wzdłuż granicy rezerwatu biegnie ścieżka, którą prowadzi szlak turystyczny.
(foto Katarzyna Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane w okolicach stawu na Ślepiotce
(15 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Liczne samce i samice, kilka tandemów.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Liczne samce i samice, kopulujące pary.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne samce i samice, tandemy.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Ponad 20 samców siedzących na pływających liściach roślin wodnych.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula

Przy końcu rezerwatu kilka samców.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Przy końcu rezerwatu dwa samce.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Samce i samice w sumie około 10, składanie jaj.
 
Husarz władca
Anax imperator
Około 10 samic i samców. Składanie jaj.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka samców.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilkanaście samców patrolujących zacieniony brzeg.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Samce i samice. Kopulacje dość liczne.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Około 10 samców i pięć samic. Kopulacje i składanie jaj.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Dwie samice, samiec i jeden tandem.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne samce.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Liczne samce, kopulacje i składanie jaj.