OKOLICE WARSZAWY
Klaudyn i okolice

Wieś Klaudyn położona na styku kwadratów UTM DC89 i DC99, należy do Gminy Stare Babice. Liczy ok. 1500 mieszkańców. Leży w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Puszczańskie ostępy, do których przylega Klaudyn nie pozostają bez wpływu na czystość powietrza jakim szczyci się Wieś. Dla Klaudyna korzystna jest róża wiatrów, która kieruje masy czystego powietrza znad puszczy. Od kurzu i spalin Warszawy oddziela Klaudyn także filtr jaki stanowi duży obszar leśny Łosiowe Błota.

Ewenementem jest, że miejscowość o tak czystym powietrzu leży tak blisko Warszawy. Przylega do Dzielnicy Bielany. W ostatnich latach nastąpił tu dynamiczny rozwój indywidualnego budownictwa mieszkalnego. Tutejszy teren był bagienno-podmokły, a dzisiejsze pola porastała puszcza (której szeroki pas został wykarczowany). W puszczy, która jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej, zaczęto karczowanie polan, uprawę ziemi i budowę osad w XVII w. Osady rozrastały się w miarę powiększania areału rolnego. Obecnie powierzchnia parku wynosi 38 544 ha, powierzchnia otuliny 37 756 ha. W Klaudynie wykopano rowy i w ten sposób częściowo odwodniono teren. Z czasem podniesiono podmokłe grunty, co znacznie ułatwiło życie Klaudynian. Odwodnienie gruntów jednak nigdy nie było łatwe, gdyż sprzeciwiał się temu zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego. To, co dla ludzi jest kłopotliwe, dla ważek stanowi naturalne miejsce rozwoju.
[na podstawie: http://www.klaudyn.com.pl oraz Wikipedii].

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Krzysztof Pakuła
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Krzysztof Pakuła
Tekst: Ewa Miłaczewska,
Krzysztof Pakuła
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były w kilku punktach.
Punkt A
— to miejsce obserwacji różnych ważek. Tu zrobione zostały zdjęcia samców żagnicy południowej A. affinis — patrz na stronę poświęconą tej ważce.
Punkt B — żagnice południowe obserwowano na terenie rezerwatu Kalinowa Łąka, lecz zdjęć tam nie wykonano.
Punkt C — tu sfotografowano samicę A. affinis składającą jaja w koleiny po ciągniku.
Punkt D — w granicach administracyjnych Warszawy — tu obserwacje dokonywane były najczęściej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym widzimy Klaudyn w tej samej skali,co na mapie obok. Na prawej stronie zdjęcia widzimy znajdujące się w obrębie Warszawy i jednocześnie na skraju Parku Leśnego Bemowo lotnisko Babice, któremu poświęcono inną stronę. Teren leśny po lewej stronie, w górnej części zdjęcia — to już Puszcza Kampinoska.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
22 lipca 2010 r. — zdjęcie w punkcie A, wykonane prostopadle do kanału melioracyjnego, znajdującego się tuż za linią szuwaru.
(foto Krzysztof Pakuła)
22 lipca 2010 r. — zdjęcie wykonane w punkcie A. Widać tu wysychające błoto, które nawet po wielu dniach upałów wciąż uginało się pod butami.
(foto Krzysztof Pakuła)

 
22 lipca 2010 r. — to samo, ale kierunek patrzenia wzdłuż rowu.
(foto Krzysztof Pakuła)
30 kwietnia 2011 r. — Podmokłe łąki pomiędzy Klaudynem a Janowem.
(foto Krzysztof Pakuła)

 
Ważki zarejestrowane w Klaudynie i okolicach
(17 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka południowa Lestes barbarus
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Ważka często spotykana latem w pobliżu rowów melioracyjnych.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Ważka często spotykana latem na podmokłych łąkach.
 
Pałątka południowa
Lestes barbarus
Ważka często spotykana latem na podmokłych łąkach.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Pojedynczy samiec zauważony w punkcie D w sierpniu 2011 r.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Ważka często spotykana latem na podmokłych łąkach w pobliżu rowów melioracyjnych.
 
Żagnica południowa
Aeshna affinis
Punkt A — obserwacja trzech samców. Samiec 1 zajmował około 10 m brzegu podmokłej łąki. Jego terytorium sąsiadowało z terytoriami dwóch innych samców, zajmujących podobne obszary. Granice między terytoriami były respektowane przez wszystkie samce. W ciągu godzinnej obserwacji samiec 1 spędził nie więcej niż minutę w spoczynku. Cały czas latał wzdłuż granicy zarośli. Odbył w tym czasie dwie krótkie kopulacje z przelotnymi samicami. Samiec 2 zajmował taki sam obszar w bezpośrednim sąsiedztwie samca 1. Często przysiadał w trzech miejscach swojego terytorium. W locie spędzał mniej niż połowę czasu. Odbył jedną kopulację. Punkt B — obserwacje kilku samców. Punkt C — zaobserwowano tu samicę samotnie (a ważki te najczęściej robią to w tandemie) składającą jaja w wilgotną glebę w koleinie po kołach ciągnika.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Przez całe lato licznie spotykane zwłaszcza w lesie.
 
Husarz władca
Anax imperator
W czerwcu patrolujące i siadające samce.
 
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
W czerwcu pojedyncza samica.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Liczne, skupione nad dużą kałużą po obfitych deszczach. Samce, samice, kopulacje, składanie jaj.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Ważki obserwowane nad kałużami na podmokłych łąkach w lesie i w wykopach. Pojedyncze samce, kopulacje i składanie jaj.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Pojedyncze osobniki.
 
Zalotka czerwonawa
Leucorrhinia rubicunda
Pojedyncze osobniki spotykane w maju i na początku czerwca wśród zarośli na podmokłych łąkach.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Ważka często spotykana latem na podmokłych łąkach.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne na podmokłych łąkach. Samce, samice, kopulacje.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Liczne na podmokłych łąkach. Samce, samice, kopulacje.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Ważka często spotykana latem na podmokłych łąkach.