KATOWICE

Źródła Potoku Leśnego

Potok Leśny (UTM CA56) bierze swój początek z tego samego obszaru leśnego, co o wiele bardziej znane Źródła Kłodnicy znajdujące się kilkaset metrów dalej na zachód. Jedyna różnica to ta, że w przeciwieństwie do Kłodnicy jest dopływem Rawy, należąc tym samym do zlewiska Wisły. Kłodnica zaś należy do zlewiska Odry. Równocześnie to ten sam potok, który opisany jest w relacjach ze stanowisk na obszarze Katowickiego Parku Leśnego i Doliny Trzech Stawów. Choć moim zdaniem miejsce to jest o wiele ciekawsze niż pobliski teren źródliskowy Kłodnicy, o jego istnieniu nie wie chyba 99 procent mieszkańców Katowic. Z parkingu przy ulicy 73 Pułku Piechoty prowadzi do niego szutrowa droga, przy której rosną, ponad 120–letnie olchy czarne. Numerami na planie są zaznaczone miejsca opisane poniżej.

POWRÓT
Ważki Katowic

Zdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Na obszarze tym przebiega wododział pomiędzy zlewiskiem Odry i Wisły Do zlewiska Odry należy rzeka Kłodnica, natomiast do zlewiska Wisły — Potok Leśny i rzeka Bolina.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
To właśnie obszar źródeł Potoku Leśnego. Teren ten nie jest wolny od ingerencji człowieka, największe zmiany zaszły w trakcie budowy linii kolejowej do pobliskiej kopalni Staszic.
Numerami zaznaczono miejsca, w których zrobiono poniższe zdjęcia.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Ta ładnie wyglądająca łączka w rzeczywistości jest mieszaniną traw, skrzypów, sitowi oraz innych wodolubnych roślin zanurzonych w niej na głębokość około 10 centymetrów. Zdjęcie wykonane w miejscu oznaczonym nr 1.
(foto Katarzyna Przondziono)
Po drugiej stronie ścieżki do późnej wiosny utrzymuje się rozlewisko. W lipcu ten teren był już wyschnięty, patrolowały go 3 samce żagnicy południowej. Zdjęcie wykonane w miejscu oznaczonym nr 1.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Największy z widocznych na zdjęciu satelitarnym zbiornik wodny w tym rejonie. Dotrzeć można do niego przez łąkę, którą szczególnie upodobały sobie szablaki krwiste. Zdjęcie wykonane w miejscu oznaczonym nr 2.
(foto Katarzyna Przondziono)
Południowy fragment tego samego stawu. W tym miejscu przebywały oczobarwnice większe. Zdjęcie wykonane w miejscu oznaczonym nr 2.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Zachodnia część omawianego obszaru. Widok od strony łąki na jedno z kilku oczek wodnych występujących w rejonie źródeł Potoku Leśnego. Punkt nr 3.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok w kierunku łąki na kolejne oczko wodne. Oprócz niego są tu jeszcze inne, mniejsze ukryte w niewielkich zagłębieniach zamaskowanych gęstą roślinnością. Punkt nr 3.
(foto Katarzyna Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane w okolicy Źródeł Potoku Leśnego
(14 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Pałątka mała Lestes virens
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum

 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Liczne. Dominujący wśród pałątek gatunek.
 
Pałątka niebieskooka
Lestes dryas
Jeden samiec.
 
Pałątka mała
Lestes virens
Bardzo liczne.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Nieliczne.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Jeden samiec.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Bardzo liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników tylko na największym ze stawów.
 
Żagnica południowa
Aeshna affinis
Trzy samce.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilka.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
W locie 2 samce, ale z około 6 metrów brzegu zebrałem 14 wylinek i zaobserwowałem jedno linienie.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Liczne.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Bardzo liczny — gatunek dominujący.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście osobników.