KIELCE

Gruchawka — osadniki Elektrociepłowni Kielce

Gruchawka — osadniki Elektrociepłowni Kielce (UTM DB73). Elektrociepłownia Kielce znajduje się w północno-zachodniej dzielnicy Skrzetle odciętej od centrum ulicą Łódzką oraz linią kolejową do Radomia. Popioły elektrociepłowni transportowane są hydraulicznie rurociągami na składowisko położone dalej na północ, w sąsiedztwie starej osady leśnej Gruchawka. W niecce składowiska znajdują się dwa zbiorniki, których brzegi dość szybko zarastają roślinnością szuwarową. Zbiorniki są licznie zasiedlone przez gatunki jeziorowe ważek, którym nie szkodzi zanieczyszczenie wody. Na południe od osadników, za niewielkim zagajnikiem jest wysoka hałda, która jest ulubionym miejscem wygrzewania się szablaków, lecich i żagnic. Obserwując ważki jednocześnie można stąd podziwiać wspaniałą panoramę miasta.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Mariusz Gwardjan
Jarosław Sułek
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Roman Maniarski
Joanna Przybylska
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Osadniki położone są w północnej granicy miasta, niemal ze wszystkich stron otaczają je lasy Nadleśnictwa Kielce.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
To samo na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zbiorniki utworzone w niecce z popiołów elektrociepłowni przyciągają nie tylko ważki ale i ich wrogów. Brzegi penetrują ptaki siewkowate i pliszki.
(foto Jarosław Sułek)
Dno zbiornika też nie jest bezpieczne od nienasyconych dziobów.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Ważki zarejestrowane w Gruchawce nad osadnikami Elektrociepłowni Kielce
(19 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka pospolita Sympecma fusca
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Husarz ciemny Anax parthenope
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Do kilkudziesięciu osobników.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka do kilkunastu osobników.
 
Straszka syberyjska
Sympecma paedisca
Kilka do kilkunastu osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Do kilkunastu osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Najliczniejszy gatunek, w okresie pojawu regularnie spotykano setki osobników.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Zwykle do kilku osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Maksymalnie kilkadziesiąt osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Pojedyncze osobniki.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Do kilkunastu osobników.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Pojedyncze osobniki.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Pojedyncze osobniki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczny gatunek, liczebność powyżej 50 osobników.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Pojedyncze osobniki.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Kilka osobników.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Pojedyncze osobniki
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Dwa samce obserwowano w lipcu 2012 r.