KIELCE

Stawki — piaskownia

Rzeka Sufraganiec stanowi w części zachodnią granicę miasta. W dzielnicy Stawki (UTM DB63) na lewym (wschodnim) brzegu doliny rzecznej znajdują się piaszczyste wydmy, gdzie kiedyś eksploatowano piasek. Dziś wyrobisko położone przy linii kolejowej Kielce–Częstochowa powoli zarasta lasem. W najgłębszej jego części wciąż jednak znajdują się zbiorniki wody i obfity szuwar pałki oraz sitów. To wspaniałe siedlisko ważek. Niekiedy zaglądają tu świtezianki znad nieodległej rzeki, czasem pojawiają się goście z południa. Jedyne miejsce zbadane odontologicznie nieco dokładniej.

POWRÓT
Ważki Kielc

Zdjęcia: Mariusz Gwardjan
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Mariusz Gwardjan
Joanna Przybylska
Tekst: Mariusz Gwardjan
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwowane stanowisko znajduje się mniej wiecej w miejscu zaznaczonym krzyżykiem na tej mapce.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapę aby powiększyć.
Zbliżenie na położoną wsród lasu piaskownię na zdjęciu satelitarnym. Obecnie piaskownia, zaznaczona żółtą strzałką, znajduje się w otoczeniu lasu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Niewielkie, szybko nagrzewające się oczka wodne na dnie piaskowni przyciągają ważki jak magnes.
(foto Mariusz Gwardjan)
Od zachodu i północy oczka osłonięte są skarpą piaskowni, co dodatkowo łagodzi mikroklimat.
(foto Mariusz Gwardjan)

 
Płynący po sąsiedzku Sufraganiec został zmeliorowany, ale wciąż polatują nad nim świtezianki, które zaglądają czasem do piaskowni.
(foto Mariusz Gwardjan)
Niestety, dużym zagrożeniem dla niewielkich oczek wodnych są dzikie wysypiska śmieci w piaskowni.
(foto Mariusz Gwardjan)

   
Ważki zarejestrowane na obszarze stanowiska Stawki — piaskownia
(20 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Pałątka mała Lestes virens
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
Żagnica wielka Aeshna grandis
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Żagnica sina Aeshna cyanea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Pojedyncze osobniki zalatujące z nad sąsiedniego strumienia Sufraganiec.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Najliczniejsza z pałątek, ale zwykle spotkać można kilka, najwyżej kilkanaście osobników.
 
Pałątka niebieskooka
Lestes dryas
Pojedyncze osobniki.
 
Pałątka mała
Lestes virens
Regularnie spotykana, ale nielicznie, zwykle kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Do kilkunastu osobników.
 
Łątka halabardówka
Coenagrion hastulatum
Liczna z potwierdzonym rozrodem.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Pojedyncze osobniki.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Pojedyncze osobniki.
 
Żagnica południowa
Aeshna affinis
Dwukrotnie obserwowano samce patrolujące zbiornik, maksymalnie 8 osobników w lipcu 2006 r.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Raz obserwowano samicę.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Systematycznie spotykana w okresie pojawu, maksymalnie 6 osobników.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Pojedyncze osobniki.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Raz zaobserwowano pojaw kilku osobników.
 
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
Pojedyncze samce.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Pojedyncze samce.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Niemal równie liczny jak szablak krwisty, zwykle do 20 osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Najliczniejszy szablak, regularnie od kilkunastu do 30 osobników.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Obserwowany jednokrotnie w 2006 r.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Regularnie do kilku osobników.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Do kilku osobników.