WARSZAWA

Kępa Potocka

Kępa Potocka (UTM DC99) — zielony obszar znajdujący się w dzielnicy Żoliborz, obszar położony pomiędzy Wisłą a starorzeczem Łacha Potocka, nazywanym przez okolicznych mieszkańców „kanałkiem”. Uporządkowany teren zielony znajduje się obecnie po obu stronach starorzecza pomiędzy ulicami Gwiaździstą a Wybrzeżem Gdyńskim. Bliżej Wisły znajduje się zakrzaczony taras zalewowy.

Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku „kanałek” miał łączność z Wisłą i dopiero w latach czterdziestych Kępa Potocka stała się częścią lądu, gdy w naturalny sposób utworzyło się tu starorzecze.

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były pomiędzy Wybrzeżem Gdyńskim a ul. Gwiaździstą, po południowej stronie Alei Armii Krajowej (S7/S8), na terenie parkowym. Część północna, aż po Aleję AK oraz obszar po jej drugiej stronie — to ogródki działkowe.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Obszar parku i działek na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
W północnej części obszaru położonego na południe od Alei Armii Krajowej „kanałek” jest silnie zarośnięty. W głębi widać ekrany osłaniające ruchliwą trasę AK.
(foto Michał Kaczorowski)
Na obu brzegach znajdują się tu ogródki działkowe z zielonym szyldem na furtce.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Uporządkowany teren parkowy w części południowej starorzecza Łacha Potocka.
(foto Michał Kaczorowski)
Zdjęcie robione z widocznego na poprzedniej fotografii mostku.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Przy ulicy Gwiaździstej znajduje się osiedle Kępa Potocka.
(foto Michał Kaczorowski)
W tym miejscu fotografowane były husarze Anax imperator w locie.
(foto Michał Kaczorowski)

   
Ważki zarejestrowane na Kępie Potockiej
(22 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalisgatunek chroniony
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Wielokrotnie obserwowano głównie samce. Najwięcej obserwacji z brzegów „kanałku” w części północnej.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Pojedyncze obserwacje samców na nadbrzeżnej roślinności w południowej części „kanałku”.
 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
W lipcu obserwowano pojedynczego samca wśród traw.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
W maju obserwowano liczne tandemy z samicami składającymi jaja na roślinach wodnych, a także liczne samce i samice na nadbrzeżnej roślinności.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Wielokrotne obserwacje samców i samic oraz kopulujących par, praktycznie w każdym miejscu, gdzie tylko brzeg „kanałku” jest bardziej zarośnięty.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Niezbyt liczne samce, obserwowane głównie wśród trzcin porastających południową cześć „kanałku”.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Kilka obserwacji, głównie samców, szczególnie na trawiastych brzegach w południowej części „kanałku”. Obserwowano także pojedyncze tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Wielokrotnie obserwowano samce, mniej liczne były samice. Większość obserwacji na trawie, w bezpośredniej bliskości brzegów „kanałku”, po jego obu stronach.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Obserwowano liczne samce na liściach roślin pływających wzdłuż brzegów południowej części Łachy Potockiej, występowały tam także niezbyt liczne tandemy.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Widywano wiele samców na liściach pływających roślin, nieco mniej samic. Obserwacje przeważnie ze stawu kończącego część północną, oraz z „kanałku” po stronie południowej.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Widywano wielokrotnie samce i samice, po kilka-kilkanaście sztuk, głownie na trawach bezpośrednio nad brzegiem południowej części „kanałku”.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Widywano tylko samce w lotach patrolowych, dość liczne głównie nad południową stroną „kanałku”, oraz nad stawem kończącym cześć północną.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilkakrotnie obserwowano zarówno samce jak i samice oraz kopulujące pary. Najczęściej spotykano liczne samce w lotach patrolowych nad południową stroną „kanałku”.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Pojedynczy, młodociany samiec z uszkodzonymi podczas przeobrażenia skrzydłami. Nie mógł znikąd przylecieć, a więc potwierdza rozwój w tym miejscu.
 
Husarz władca
Anax imperator
Wielokrotne obserwacje samców patrolujących swoje terytoria, głównie nad południową częścią „kanałku”, ale także na trzcinach, na stawie kończącym część północną. Obserwowano także liczne samice, głownie nad częścią południową, gdzie składały jaja na roślinach wodnych.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Jednorazowa obserwacja tandemu składającego jaja, w południowej części „kanałku”, dość blisko ulicy i osiedla mieszkaniowego.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Najliczniejszy gatunek ważki nad „kanałkiem”. Wielokrotnie obserwowano liczne samce i samice, głównie samce patrolujące nad wodą, oraz siedzące na trzcinach. Spotykane praktycznie w każdej części brzegu, nad całym „kanałkiem”, najliczniej jednak nad stawem kończącym część północną. Obserwacje kopulacji.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Widywana wielokrotnie, głównie samce patrolujące brzegi południowej części „kanałku”.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Tylko raz obserwowano samca, odpoczywającego na trzcinie przy brzegu. Obserwacja po południowej stronie „kanałku”, dość blisko ogródków działkowych. Do tej pory nie stwierdzona ponownie, być może był to osobnik który przyleciał tu z jakiegoś dzikszego starorzecza Wisły.
 
Zalotka spłaszczona
Leucorrhinia caudalis
Obserwowano wiele samców siadających na liściach grążeli oraz na trzcinach, a także w locie.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Wielokrotnie obserwowano liczne samce i samice, a także tandemy oraz osobniki kopulujące. Gatunek bardzo liczny, spotykany praktycznie nad każdym brzegiem, na całej długości „kanałku”.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Pojedyncza obserwacja samicy wśród roślinności kilka metrów od wody, w południowej części „kanałku”.