Ważki Czeladzi

Miasto Czeladź lokowane zostało w średniowieczu, a dokładnie w roku 1262, co czyni go jednym z najstarszych miast w Polsce. Lokalizacji miasta dokonano na wzgórzu Żglisko, u podnóża którego płynie rzeka Brynica. Do dzisiaj zachował się układ urbanistyczny miasta z tamtego okresu. Najwięcej miasto zawdzięcza rzece, a głównie brodowi, który tutaj istniał od pradawnych czasów. Już w wiekach poprzedzających nadanie praw miejskich Czeladzi służył jako przeprawa, między innymi dla kupców jednej z odnóg szlaku bursztynowego*. Lokalnie obsługiwał szlak handlowy pomiędzy Krakowem a Opolem.

Również dzisiaj rzeka ma niebagatelne znaczenie dla miasta, ponieważ jest głównym elementem środowiska przyrodniczego miasta. W dolinie rzeki zlokalizowane są główne parki miasta, których w sumie na terenie skądinąd niezbyt wielkiego miasta jest aż 9. Rzeka Brynica wraz ze zlokalizowanymi w jej dolinie parkami stanowi regionalny korytarz ekologiczny. Obecnie na terenie miasta nie ma naturalnych środowisk przyrodniczych, które zostały zniszczone w XIX w. w czasie ekspansji przemysłu. Na dzień dzisiejszy większość terenów zdegradowanych w XIX i XX w. została zrekultywowana, a na najstarszych terenach oddanych przez przemysł przyrodzie odradza się ona samoistnie nabierając cech sprzed degradacji.

* Alina PANCEWICZ w: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Krzysztof Przondziono
podkład: Google maps
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Czeladzi
 
Na podkład (Google maps), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Czeladż i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Park Alfreda
 
 
 
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1,
Anisoptera

Szklarka zielona Cordulia aenea
      1,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1,