Ważki Sosnowca





Sosnowiec prawa miejskie z woli cara Mikołaja II uzyskał w 1902 roku w wyniku połączenia kilku osad w jeden organizm miejski, liczący od razu 61 tysięcy mieszkańców. Kolejne skokowe powiększenie obszaru miasta i liczby ludności nastąpiło w 1915 roku, kiedy to po opuszczeniu miasta przez wojska rosyjskie tern ten niemal od razu podzielili pomiędzy siebie Niemcy i Austriacy. Kolejne powiększenie obszaru miasta nastąpiło dopiero w 1953 roku. W jego wyniku do dziś Sosnowiec zajmuje 91 km² i jest trzecim pod względem zaludnienia miastem w województwie Śląskim. Największy rozwój, nie licząc lat 70. XX w., okolica przeżywała od początku XIX w., kiedy to zaczęto tu eksploatować surowce mineralne, a to z kolei zapoczątkowało rozwój przemysłu. Drugim istotnym czynnikiem rozwoju było powstanie w 1859 roku linii kolejowej — tak zwanej Drogi Żelaznej Warszawsko–Wiedeńskiej. Nazwa miasta wywodzi się z porastających ten teren przed rokiem 1870 lasów sosnowych, z których do dnia dzisiejszego nie pozostał żaden ślad.

Przez obszar miasta, oprócz kilku mniejszych cieków, przepływa Czarna i Biała Przemsza oraz na odcinku granicznym z Katowicami rzeka Brynica. Niestety w wyniku przekształceń terenu spowodowanym rozwojem przemysłu wszystkie te rzeki mają uregulowane i uszczelnione koryta. Oprócz rzek na terenie miasta znajduje się kilka zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego. Największe z nich to Stawiki, Balaton, Dziekana, staw w Parku Leśna oraz zbiornik Kazimierz.

Do najwybitniejszych sosnowiczan zaliczamy przede wszystkim Jana Kiepurę (1902–1966), wybitnego, światowej sławy śpiewaka operowego i operetkowego, a także aktora filmowego. Związani z Sosnowcem są też: kompozytor i pianista Władysław Szpilman, autor tekstów Jacek Cygan, filozof Bogdan Suchodolski oraz Mieczysław Wolfke — fizyk.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Krzysztof Przondziono
podkład: Google maps
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Sosnowca
 
Na podkład (Google maps), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Sosnowiec i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Przemsza
 
 
 
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(3 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1,
Anisoptera

Husarz ciemny Anax parthenope
      1,