Ważki Sosnowca

Sosnowiec prawa miejskie z woli cara Mikołaja II uzyskał w 1902 roku w wyniku połączenia kilku osad w jeden organizm miejski, liczący od razu 61 tysięcy mieszkańców. Kolejne skokowe powiększenie obszaru miasta i liczby ludności nastąpiło w 1915 roku, kiedy to po opuszczeniu miasta przez wojska rosyjskie teren ten niemal od razu podzielili pomiędzy siebie Niemcy i Austriacy. Kolejne powiększenie obszaru miasta nastąpiło dopiero w 1953 roku. W jego wyniku do dziś Sosnowiec zajmuje 91 km² i jest trzecim pod względem zaludnienia miastem w województwie Śląskim. Największy rozwój, nie licząc lat 70. XX w., okolica przeżywała od początku XIX w., kiedy to zaczęto tu eksploatować surowce mineralne, a to z kolei zapoczątkowało rozwój przemysłu. Drugim istotnym czynnikiem rozwoju było powstanie w 1859 roku linii kolejowej — tak zwanej Drogi Żelaznej Warszawsko–Wiedeńskiej. Nazwa miasta wywodzi się z porastających ten teren przed rokiem 1870 lasów sosnowych, z których do dnia dzisiejszego nie pozostał żaden ślad.

Przez obszar miasta, oprócz kilku mniejszych cieków, przepływa Czarna i Biała Przemsza oraz na odcinku granicznym z Katowicami rzeka Brynica. Niestety w wyniku przekształceń terenu spowodowanym rozwojem przemysłu wszystkie te rzeki mają uregulowane i uszczelnione koryta. Oprócz rzek na terenie miasta znajduje się kilka zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego. Największe z nich to Stawiki, Balaton, Dziekana, staw w Parku Leśna oraz zbiornik Kazimierz.

Do najwybitniejszych sosnowiczan zaliczamy przede wszystkim Jana Kiepurę (1902–1966), wybitnego, światowej sławy śpiewaka operowego i operetkowego, a także aktora filmowego. Związani z Sosnowcem są też: kompozytor i pianista Władysław Szpilman, autor tekstów Jacek Cygan, filozof Bogdan Suchodolski oraz Mieczysław Wolfke — fizyk.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Sosnowca
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Sosnowiec i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów. Zaszrafowano odcinek rzeki Przemszy, na którym wyniki obserwacji zostały potraktowane sumarycznie, jako stanowisko 1.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Przemsza
2. Stawiki
3. Rów Kalny
 
4. Balaton
5. Zbiornik Bory
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(23 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1, 4,
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
      3,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      3,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      2, 3, 4, 5,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      2, 3, 4, 5,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      2, 4, 5,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      3,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 3, 4, 5,
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      3, 4, 5,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      3, 4, 5,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      3, 4,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      3, 4,
Husarz władca Anax imperator
      3, 4,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 2, 4, 5,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      3, 4, 5,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      4,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      3, 4,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      4,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      2, 3, 4, 5,
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum
      4, 5,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraea
      5,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      3, 4, 5,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      3,