OKOLICE WARSZAWY
Mokre Łąki — Truskaw

Okresowo zalewane łąki znajdują się na południowo-wchodnim skraju Kampinoskiego Parku Narodowego, w granicach wsi Truskaw (UTM DC89). W 2005 roku w pobliżu wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz spory zbiornik wodny (większy staw). Nadmiar wody ze stawu jest kierowany do pobliskiego Kanałku Zaborowskiego, który jest naturalną granicą miedzy wsią a terenami parku. Obok wybudowanego zbiornika wkrótce utworzył się mniejszy staw, na obszarze w dużej części zakrzaczonym i przechodzącym w zalewany młodnik.

Poziom wody w obu zbiornikach jest zmienny: wiosną oba znacznie się powiększają, obejmując okoliczne łąki. W efekcie powstaje mozaika kanałów i zalewisk, gdzie poruszać się można jedynie w woderach. Z kolei latem mały staw częściowo wysycha, a większy zmniejsza się, odsłaniając nieużytki w pobliżu parku.

Zarówno Kanał Zaborowski w granicach Truskawia jak i oba zbiorniki przy oczyszczalni są doskonałym miejscem do obserwacji ważek. Obok owadów mamy szansę spotkać tu wiele płazów (w tym rzekotki) oraz rzadkie gatunki ptaków. Utworzono tu użytek ekologiczny o nazwie Mokre Łąki.

Mokre Łąki i napotkane na nich ważki opisywane są w temacie „Ważki Warszawy” choć z miastem mają niewiele wspólnego. Należy jednak pamiętać, że miasto zbliżyło się do granic puszczy i tylko istnienie tam Kampinoskiego Parku Narodowego wstrzymuje wielu od inwestycji na tym terenie. Klaudyn, Mościska, Laski, Izabelin, Stare Babice to już aglomeracja warszawska, choć administracyjnie leżą ciągle poza stolicą.

W dniach 28–30 czerwca 2013 r. w Kampinoskim Parku Narodowym odbyło się Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE. W ramach warsztatów terenowych policzono napotkane gatunki ważek — między innymi na Mokrych Łąkach.
Więcej o tych pracach na stronie sprawozdanie z X Sympozjum Odonatologicznego w Izabelinie oraz Miłaczewska — X Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE — Izabelin, 28-30.06.2013 r., Odonatrix 9(1) oraz w pracy Buczyński i inni — Ważki (Odonata) Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania., Odonatrix 10(1).

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Paweł Buczyński
Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski — 2011-2012
Zespół odonatologów — 2013
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były na Mokrych Łąkach na południowy wschód od wsi Truskaw.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne wsi Truskaw, Izabelin i Hornówek z położonym między nimi obszarem badanych Mokrych Łąk.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
30 marca 2011 r. — Mokre Łąki w okolicach wsi Truskaw znajdującej się na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego niedaleko od zachodniej granicy administracyjnej Warszawy.
(foto Michał Kaczorowski)
16 kwietnia 2011 r. — Mokre Łąki — pojawiają się zielone liście irysów, które późną wiosną zakwitną żółtymi kwiatami.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Kanał Zaborowski to naturalna granica pomiędzy obszarem należącym do wsi, a Kampinoskim Parkiem Narodowym.
(foto Michał Kaczorowski)
Miejscami rozlewa się on szerzej.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Staw Mokre Łąki wiosną. Jest 21 maja 2011 r. i zaczynają kwitnąć irysy.
(foto Michał Kaczorowski)
21 sierpnia 2011 r. nad Stawem Mokre Łąki.
(foto Michał Kaczorowski)

 
3 kwietnia 2011 r. nad małym stawem — tzw. Michałowym Stawem, tu podczas Sympozjum w 2013 r. zarejestrowano 6 gatunków ważek.
(foto Michał Kaczorowski)
Na obszarze Mokrych Łąk można spotkać różne zwierzęta, tu koziołek.
(foto Michał Kaczorowski)

 
29 czerwca 2013 r. nad Stawem Mokre Łąki — podczas warsztatów terenowych X Sympozjum Odonatologicznego policzono napotkane tu ważki i stwierdzono 18 gatunków. W stosunku do znanej nam z poprzednich lat listy (16 gat.) przybyło 11 gatunków.
(foto Paweł Buczyński)
29 czerwca 2013 r. nad Stawem Mokre Łąki — poziom wody jest w tym roku wyjątkowo wysoki.
(foto Paweł Buczyński)

   
Ważki zarejestrowane na Mokrych Łąkach koło Truskawia
(27 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka ruda Libellula fulva
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak przepasany Sympetrum pedemontanum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Liczne samce i samice, głównie w strefie roślinności tuż nad kanałkiem.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Samce nad kanałkiem. Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Pałątka niebieskooka
Lestes dryas
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Setki osobników, głównie nad mniejszym stawem oraz nad pobliskim kanałkiem wśród roślinności nadwodnej. Liczne tandemy i kopulacje.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigierum
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Nieliczne samce, głównie na roślinności nadwodnej nad kanałkiem w Truskawiu.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Samce, samice oraz tandemy, obserwowane miejscami nad kanałkiem, na roślinności nadwodnej, już w pewnym oddaleniu od stawów na mokrych łąkach.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczne obserwacje na roślinności na wale nad Kanałkiem Zaborowskim w Truskawiu, w tym kopulacje.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Obserwowano kilka samców patrolujących Kanał Zaborowski oraz samice składającą jaja.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Obserwowano samca w locie patrolowym, tuż przy moście nad Kanałem Zaborowskim.
 
Husarz władca
Anax imperator
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Miedziopierś metaliczna
Somatochlora metallica
Widywano jedynie niezbyt liczne samce, w lotach patrolowych na niektórych odcinkach, nad Kanałkiem Zaborowskim.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Samce patrolujące brzegi mniejszego i większego stawu, co kilkadziesiąt metrów.
 
Ważka ruda
Libellula fulva
Samce patrolujące brzegi Kanału Zaborowskiego, co kilkadziesiąt metrów, ponadto obserwowano kopulacje.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Widziane podczas warsztatów Sekcji Odonatologicznej PTE.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Młoda samica zaobserwowana wśród roślinności nad brzegiem większego stawu.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Samica zaobserwowana wśród niskiej roślinności nad brzegiem mniejszego stawu, na grobli oddzielającej go od większego stawu.
 
Szablak przepasany
Sympetrum pedemontanum
Kilkanaście obserwacji samców i samic, tylko nad Kanałkiem Zaborowskim w Truskawiu, około 800 m od większego stawu. Samce, samice — siadały na roślinności nadwodnej oraz na niskiej roślinności na wale.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne samce, samice oraz kopulacje, obserwowane głównie wzdłuż kanału Zaborowskiego w Truskawiu, mniej licznie też między stawami na Mokrych Łąkach. Widywano także tandemy, z samicami rozrzucającymi jaja na trawie blisko kanałku.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Kilkanaście obserwacji samców i samic głównie na roślinności nadwodnej na wale i nad samym Kanałem Zaborowskim w Truskawiu.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Liczne samce, samice oraz kopulacje, obserwowane głównie wzdłuż Kanału Zaborowskiego w Truskawiu, mniej licznie też między stawami na mokrych łąkach.